Dospělí

Zobrazit výhody a příspěvky pro skupiny:

Vážení klienti, žádosti o příspěvek je možné zaslat také e-mailem na info@vzp.cz. Před odesláním, prosíme, zkontrolujte, že je žádost řádně vyplněná a podepsaná, a že veškeré naskenované doklady jsou čitelné. Prosíme, uschovejte si veškeré originální doklady po dobu 90 dní pro případ, že bychom potřebovali si je následně vyžádat. Celková maximální velikost zasílané přílohy může být 5 MB.
Žádost společně se všemi požadovanými doklady můžete rovněž vložit do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště, zaslat poštou (na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1) nebo datovou schránkou (i48ae3q).