Děti

Zobrazit výhody a příspěvky pro skupiny:

Vážení klienti,
v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 upozorňujeme, že o příspěvek z fondu prevence je možné žádat i elektronicky přes e-mailovou adresu vaší pobočky, která byla mimo jiné dočasně zřízena i pro tyto záležitosti.
Elektronickou kopii všech požadovaných dokladů stačí poslat spolu s žádostí.
Zároveň vás žádáme o úschovu veškerých originálních dokladů po dobu 90 dní, které si VZP ČR může následně dožádat.
Do odvolání budeme akceptovat i doklady s datem vystavení po 1. 1. 2020 i po stanovených lhůtách platnosti dokladů.


Vyplněnou a podepsanou žádost o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady můžete také vložit do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo zaslat poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01 Praha 1.