Novinky v příspěvcích VZP v roce 2024

 22. 1. 2024 | Výhody, příspěvky a preventivní programy, Moje VZP

Má VZP pro své pojištěnce nové příspěvky z fondu prevence?

VZP pro rok 2024 navýšila částky vybraných příspěvků a do nabídky zařadila několik zcela nových příspěvků. Na čerpání příspěvků z fondu prevence má VZP v roce 2024 připravenou rekordní částku 1,6 miliardy Kč. Tímto VZP potvrzuje své zaměření na komplexní podporu prevence a motivaci pojištěnců k aktivní péči o zdraví. Níže uvádíme nové příspěvky pro rok 2024, a příspěvky, jejichž částky jsou pro rok 2024 navýšeny.

Příspěvky na pohybové aktivity

Pravidelný pohyb je součástí zdravého životního stylu. Pomáhá předcházet kardiovaskulárním obtížím, je prevencí nadváhy či obezity, působí příznivě na duševní zdraví a přináší další benefity.

DĚTI DO 18 LET

 • vaničkování dětí do 1 roku – příspěvek je navýšen na 2 000 Kč
 • děti od 1 roku do 18 let – příspěvek je navýšen na 2 000 Kč

Nově je možné tento příspěvek využít také na lyžařský kurz pořádaný školou (v délce trvání minimálně 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů). Bude vyžadováno potvrzení o absolvování kurzu na formuláři VZP. – NOVINKA

DOSPĚLÍ

 • dospělí od 18 do 65 let – příspěvek je navýšen na 1 000 Kč
 • dospělí od 65 let – příspěvek je navýšen na 1 000 Kč

Příspěvek pro děti a mladistvé na odlehčenou sádru – NOVINKA
Pojištěnci do 18 let mohou nově žádat o příspěvek ve výši 1 500 Kč na odlehčené sádry a lehké sádry z plastů, pryskyřice a karbonových vláken.

Příspěvky na očkování

Očkování je klíčovým nástrojem primární prevence a v řadě případů jedinou účinnou ochranou před mnoha nemocemi. Pilířem preventivních programů i nadále zůstává očkování, proto VZP pro rok 2024 navýšila příspěvky proti vybraným onemocněním a do nabídky zařadila i několik novinek.

DĚTI DO 18 LET – očkování

 • proti planým neštovicím – příspěvek je navýšen na 1 000 Kč
 • proti žloutence typu A – příspěvek je navýšen na 1 000 Kč
 • proti HPV virům – příspěvek je navýšen na 1 500 Kč
 • proti meningokoku typu B – příspěvek je navýšen na 2 000 Kč

DOSPĚLÍ – očkování

 • proti klíšťové encefalitidě – příspěvek je navýšen na 700 Kč pro dospělé od 18 do 50 let
 • proti planým neštovicím – příspěvek je navýšen na 1 000 Kč
 • proti HPV virům – příspěvek ve výši 1 500 Kč – NOVINKA
 • proti meningokoku typu B – příspěvek je navýšen na 2 000 Kč
 • proti RS virům – pro těhotné ženy a seniory od 60 let příspěvek 2 000 Kč (v nabídce od podzimu 2023)
 • proti pásovému oparu – příspěvek ve výši 3 000 Kč pro pojištěnce nad 50 let – NOVINKA

Uvádíme pouze příspěvky na očkování, které jsou navýšeny či zcela nové. Nejedná se o úplný výčet příspěvků, ten naleznete na webu VZP – příspěvky na očkování.

Příspěvek pro maminky – program „K porodu a po porodu“

 • Nastávající maminky v době těhotenství a do 12 měsíců po porodu mohou žádat o příspěvek v souhrnné výši 5 000 Kč (součástí tohoto benefitu je také částka na nákup potřeb pro miminko). Prostředky lze využít k úhradě nehrazených screeningových vyšetření, pomůcek ke kojení, na kurz k porodu, rehabilitaci, monitor dechu, na nákup lékárenských potřeb pro miminko atd.

Příspěvek na dentální hygienu

 • VZP navýšila příspěvek na dentální hygienu na 1 000 Kč. Žádat o něj mohou děti i dospělí pojištěnci. Dospělí musí splnit podmínku absolvované preventivní prohlídky u praktického lékaře v posledních 24 měsících (tato podmínka neplatí pro děti ve věku 1–18 let).
 • POZOR – žádat lze pouze online prostřednictvím aplikace Moje VZP.

Příspěvek na rehabilitační aktivity

 • Letos mohou pojištěnci žádat o navýšený příspěvek 2 000 Kč, využít ho mohou např. na masáže, saunu, plavání, jógu, solnou jeskyni atd. Čerpat příspěvek mohou pojištěnci nad 18 let, kteří za posledních 24 měsíců absolvovali jedno nebo více vyšetření v rámci celonárodních screeningových programů (ty jsou zaměřeny na prevenci karcinomu kolorekta, karcinomu prsu, karcinomu děložního hrdla, karcinomu plic a časný záchyt karcinomu prostaty).
 • POZOR – žádat lze pouze online prostřednictvím aplikace Moje VZP.

Příspěvek pro diabetiky – NOVINKA

 • Novinkou mezi benefity pro diabetiky je příspěvek 2 000 Kč na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu, např. na elektroterapie, vakuum, kompresní terapie, hydroterapie apod. Příspěvek mohou čerpat všichni diabetici bez omezení věku.

Příspěvek na odvykání kouření

 • Pojištěnci, kteří se snaží zbavit závislosti na tabáku pod odborným dohledem, mohou letos čerpat navýšený příspěvek 2 500 Kč. Využít ho mohou na nákup příslušných léčivých přípravků předepsaných lékařem nebo na volně prodejné léčivé přípravky zakoupené v lékárně. Nově lze žádat o příspěvek 1x za 5 let.

Příspěvek na pomůcky při onkologické léčbě – NOVINKA

 • Onkologické pacienty mohou nově čerpat příspěvek 2 000 Kč na nákup protetické podprsenky po ablaci (odstranění) prsu a na úhradu ceny za využití chladící čepice při chemoterapii.

Příspěvek pro bezpříspěvkové dárce krve

 • Aktivní dárci, kteří se prokážou alespoň jedním bezpříspěvkovým darováním krve za kalendářní rok, mohou čerpat letos navýšený příspěvek 3 000 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity, např. na masáže, saunu, plavání, jógu atd. Po druhém odběru mohou dárci využít příspěvek 1 000 Kč na dentální hygienu – ošetření a instruktáž.

Příspěvek na trénink/testování paměti pro seniory

 • Senioři mohou využít zvýšený příspěvek v hodnotě 1 000 Kč na nákup kognitivních pomůcek (doporučených Českou alzheimerovskou společností) pro trénink paměti či testování paměti.

Kompletní přehled příspěvků pro rok 2024 a podmínky čerpání příspěvku z fondu prevence jsou zveřejněny na webu VZP – Výhody a příspěvky. Pojištěnci VZP mohou také čerpat slevy u partnerů Klubu pevného zdraví, členství je zdarma a vyřídíte ho on-line.