Jaké preventivní programy proti onkologickým onemocněním existují a jaké jsou u nich věkové limity?

V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů. Jsou samozřejmě pojišťovnou plně hrazené.

Každá žena má nárok na screening nádorů děložního hrdla už od 15 let a na screening nádorů prsu (mamografii) od 45 let. Ženy i muži pak mají nárok od 50 let na screening nádorů tlustého střeva a konečníku.

Jedná se o vyhledávání onkologických onemocnění v široké populaci, u osob, které nemají žádné příznaky daného onemocnění. Již v roce 2014 začala VZP na tyto prohlídky adresně zvát své klienty, kteří se jich neúčastní.

Horní věková hranice u screeningových programů není stanovena. Existuje jen pro účely projektu adresného zvaní na prohlídky, kde byla stanovena u všech screeningů na 70 let. Pokud ale o prohlídku projeví u svého lékaře zájem starší klienti, bude jim samozřejmě provedena a uhrazena.

Screeningové programy úzce souvisejí s preventivními prohlídkami, protože žádanky na příslušné vyšetření (mamografie, screeningová kolonoskopie) pacientovi dává, nebo vyšetření (test na okultní krvácení do stolice, stěr z děložního hrdla) provede registrující praktický lékař, resp. gynekolog.

Více informací k tomuto tématu najdete zde.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče