Jak jsou hrazeny brýle?

Od 1. 8. 2019 je u pojištěnců nad 15 let zrušena úhrada brýlových obrub a úhrada běžných brýlových čoček pro korekci oční vady menší než 10 dioptrií.

Úhrady z veřejného zdravotního pojištění jsou nadále stanoveny u brýlových obrub a čoček pro děti dle zákonem stanovených podmínek.

Brýlové obruby mohou být hrazeny u dětí do 5 let včetně 3x za rok, od 6 do 14 let včetně 1x za rok.

Ke změnám v úhradách dochází v důsledku změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, resp. jeho Přílohy č. 3 – Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Příloha č. 3 zákona stanoví nejen, které zdravotnické prostředky mají stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění a za jakých podmínek, ale i úhradové limity – např. na brýlové obruby je stanoven úhradový limit 300,15 Kč (261 Kč bez DPH) za kus. Zbývající částku do plné ceny si musí pojištěnec zaplatit, stejně jako dřív.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče