Jak často mohu měnit praktického lékaře?

Registrujícího praktického lékaře můžete změnit po třech měsících od předchozí registrace.

Pojištěnec má obecně (bez časové limitace) právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky, který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení. Omezení, že toto právo může uplatnit jednou za 3 měsíce, se týká jen registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, tedy praktického lékaře, gynekologa a stomatologa.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče