Projekt adresného zvaní na onkologickou prevenci

Projekt adresného zvaní na onkologickou prevenci

Dopisy s pozváním na vyšetření ohledně rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku rozesílá VZP již od roku 2014 svým pojištěncům, kteří tuto prevenci zanedbali.

Cílem projektu adresného zvaní je oslovit ty pojištěnce, kteří nechodí na preventivní prohlídky a neabsolvují příslušná screeningová vyšetření. Je jim zaslán zvací dopis s informací, na která vyšetření mají nárok a nepřišli na ně, včetně konkrétní instrukce, jak a kde mají chybějící vyšetření absolvovat. Zvaní probíhá postupně tak, aby se rovnoměrně obsadila kapacita zdravotnických zařízení a adresáti jsou vybíráni vždy podle data svého narození.

Zhoubné nádory představují čtvrtinu všech úmrtí v ČR a druhou nejčastější příčinu smrti po kardiovaskulárních onemocněních. I přes rostoucí výskyt zhoubných nádorů však v posledních letech klesá úmrtnost na ně. To lze přičítat skutečnosti, že stále více nádorů je objeveno včas díky screeningovým vyšetřením zdravé populace v rizikových věkových skupinách.

V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:

  • screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích (od 45 let 1x za dva roky)
  • screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice (od 50 do 55 let 1x ročně a od 55 let 1x za dva roky) nebo screeningové kolonoskopie na akreditovaných pracovištích (od 50 let 1x za deset let)
  • screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla na akreditovaných pracovištích (od 15 let 1x ročně).

Tyto programy navazují na preventivní prohlídky u praktického lékaře, resp. gynekologa. Pokud na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření nechodíte, riskujete, že případné onkologické onemocnění nebude zachyceno včas, kdy je snáze léčitelné.

Zdravotní pojišťovnu samozřejmě zajímá i to, že v raném stadiu je léčba nádorového onemocnění levnější. VZP se proto aktivně zapojila do projektu Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy, který byl realizován z podnětu Ministerstva zdravotnictví ČR a byl financován zčásti z prostředků evropských fondů. Vlastní pilotní projekt adresného zvaní byl zahájen v lednu 2014 a skončil 30. 6. 2015, VZP však v adresném zvaní svých klientů dál pokračuje.

Více informací o screeningových programech najdete na jejich oficiálních stránkách www.mamo.cz, www.kolorektum.cz a www.cervix.cz.

Komu přijde zvací dopis?

Zdravotní pojišťovna vybírá na základě předem definovaných kritérií pojištěnce, kteří se neúčastní preventivních prohlídek a tudíž ani screeningových vyšetření (a zároveň se neléčí pro nádorové onemocnění, na které jsou screeningy cíleny, protože screening znamená vyšetření zdravých lidí, kteří nemají potíže a příznaky svědčící o onkologické onemocnění). Tito vybraní pojištěnci jsou obesláni zvacím dopisem s informací, na která vyšetření mají nárok a nepřišli na ně, včetně konkrétní instrukce, jak a kde mají chybějící vyšetření absolvovat.

Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní jsou

  • u screeningu rakoviny prsu ženy ve věku od 45 do 70 let
  • u rakoviny děložního hrdla ženy ve věku od 25 do 70 let
  • u rakoviny tlustého střeva a konečníku muži i ženy ve věku od 50 do 70 let.

Hranice 70 let je stanovena jen pro účely tohoto projektu a byla zvolena s ohledem na maximalizaci možného dopadu akce na snižování úmrtnosti ve všech třech typech screeningových programů. I nadále ale probíhají screeningová vyšetření bez omezení horní věkovou hranicí! Totéž se týká dolní věkové hranice u screeningu rakoviny děložního hrdla.

Navštivte svého registrujícího lékaře

Praktický lékař i gynekolog mají povinnost v rámci preventivní prohlídky zajistit ženám nad 45 let provedení mamografického screeningu a všem pacientům nad 50 let vyšetření speciálním testem, odhalujícím skryté krvácení ve stolici (místo testu se pacient může rozhodnout pro endoskopické vyšetření střev, tzv. screeningovou kolonoskopii). I na toto vyšetření může dát doporučení jak praktický lékař, tak gynekolog. Pokud pacient již absolvoval příslušné vyšetření na doporučení jednoho ze jmenovaných lékařů a jsou k dispozici výsledky, druhý ho již samozřejmě nezajišťuje. Povinnou součástí preventivní prohlídky u gynekologa je v rámci vyhledávání případů karcinomu děložního čípku odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření, které se provádí následně v akreditovaných laboratořích.

Pro ty pojištěnce, kteří nejsou zaregistrováni u žádného praktického lékaře či gynekologa, bude muset být prvním krokem hledání registrujícího lékaře. VZP se takovým svým klientům bude snažit maximálně vyjít vstříc – pokud se obrátí na infolinku, která je uvedená ve zvacím dopise, budou jim doporučeni dostupní lékaři s volnou kapacitou. Na klientské centrum pojišťovny je možno zavolat v případě jakéhokoli dotazu, nepochopení nebo event. mylné výzvy (může se stát, že klient vyšetření např. absolvoval nedávno a informační systém pojišťovny to nezachytil, nebo se naopak pro danou nemoc začal léčit, mohlo dojít i ke změně pojišťovny nebo úmrtí apod.).

Související články