Rok a půl zvala VZP na vyšetření dopisem. Výsledek: přes 3 miliony prohlídek

 24. 8. 2015 | Prevence, Tiskové zprávy

Za 18 měsíců od roku 2014 do letošního června, kdy VZP zvala své klienty na preventivní onkologická vyšetření dopisem zasílaným přímo na jejich adresy, vykázali lékaři nejsilnější tuzemské pojišťovně přes 3 miliony těchto prohlídek. Projekt adresného zvaní tak zvýšil docházku na některá vyšetření až o 26 %. Pravidelná preventivní návštěva lékaře přitom může lidem v mnoha případech zachránit život.

Nejvíce se díky pozvánkám zvýšila docházka na takzvaný kolorektální screening, který má za cíl vyloučit rakovinu konečníku a tlustého střeva. V roce 2013, tedy před zahájením projektu, přicházelo na toto vyšetření měsíčně v průměru 31 837 klientů a klientek VZP. Od ledna 2014 do června 2015, kdy už pojišťovna zvala lidi dopisem, přicházelo měsíčně na tutéž prohlídku v průměru 40 142 lidí. Podrobně to ukazuje následující tabulka, která zachycuje i rozdílný zájem v různých regionech.

Jak chodili klienti VZP na kolorektální screening a jak pomohlo adresné zvaní

  Prohlídky v roce 2013 Prohlídkyv roce 2014 Prohlídkyv 1. pololetí 2015 Prohlídky celkem po dobu projektu Jak se během projektu změnila docházka*
Praha 33 294 45 606 23 866 69 472 +39,1 %
Středočeský kraj 36 000 49 653 23 036 72 689 +34,6 %
Jihočeský kraj 23 282 29 954 15 014 44 968 +28,8 %
Plzeňský kraj 20 158 24 052 12 251 36 303 +20,1 %
Karlovarský kraj 12 467 15 130  7 559 22 689 +21,3 %
Ústecký kraj 37 161 45 158 23 898 69 056 +23,9 %
Liberecký kraj 19 420 25 562 12 076 37 638 +29,2 %
Královéhradecký kraj 21 195 26 866 13 499 40 365 +27 %
Pardubický kraj 24 527 31 125 15 267 46 392 +26,1 %
Vysočina 25 657 32 563 16 643 49 206 +27,9 %
Jihomoravský kraj 43 642 53 919 27 404 81 323 +24,2 %
Olomoucký kraj 24 922 29 168 14 083 43 251 +15,7 %
Moravskoslezský kraj 30 113 35 743 18 977 54 720 +21,1 %
Zlínský kraj 30 206 36 941 17 554 54 495 +20,3 %
Celkem ČR 382 044 481 440 241 127 722 567 +26,1 %

*Jde o porovnání s referenčním obdobím (18 měsíců s průměrnou měsíční docházkou odpovídající roku 2013, tedy roku před zahájením projektu).

Nárůst docházky byl jasně patrný i u mamografického screeningu. V roce před adresným zvaním na něj měsíčně docházelo v průměru 31 001 žen, pozvánky pak toto číslo zvýšily v průměru na 32 548 žen měsíčně. Podrobný přehled včetně regionálních odlišností opět nabízí následující tabulka.

Jak chodily klientky VZP na mamograf a jak to ovlivnil projekt adresného zvaní

  Prohlídky v roce 2013 Prohlídkyv roce 2014 Prohlídkyv 1. pololetí 2015 Prohlídky celkem po dobu projektu Jak se během projektu změnila docházka*
Praha 38 756 39 773 28 448 68 221 +17,4 %
Středočeský kraj 39 073 41 773 13 745 55 518 -5,3 %
Jihočeský kraj 23 538 27 114 12 433 39 547 +12 %
Plzeňský kraj 21 762 21 320 11 228 32 548 0 %
Karlovarský kraj 12 169 13 063   6 270 19 333 +5,9 %
Ústecký kraj 31 911 34 085 15 532 49 617 +3,7 %
Liberecký kraj 20 051 19 889 10 120 30 009 0 %
Královéhradecký kraj 20 188 21 569 12 681 34 250 +13,1 %
Pardubický kraj 20 002 22 273 10 928 33 201 +10,7 %
Vysočina 28 195 28 453 15 413 43 866 +3,7 %
Jihomoravský kraj 43 198 45 323 22 971 68 294 +5,4 %
Olomoucký kraj 19 449 20 043 10 225 30 268 +3,7 %
Moravskoslezský kraj 28 708 27 526 16 124 43 650 +1,4 %
Zlínský kraj 25 019 28 484  9 068 37 552 0 %
Celkem ČR 372 019 390 688 195 186 585 874 +5 %

*Jde o porovnání s referenčním obdobím (18 měsíců s průměrnou měsíční docházkou odpovídající roku 2013, tedy roku před zahájením projektu).

Pětiprocentní nárůst zájmu o mamografické vyšetření je navíc zkreslený tím, že už v roce 2013 byl počet těchto prohlídek enormně zvýšený díky mimořádné preventivní akci VZP. Při ní pojišťovna nabídla zaplacení mamografu i těm ženám, které by na to ještě vzhledem k nižšímu věku neměly ze zákona nárok a musely by si tedy vše platit samy. Tuto nabídku využilo v roce 2013 skoro 27 tisíc klientek VZPV letech předcházejících roku 2013 byla docházka žen o desítky až stovky tisíc nižší (rok 2008 – 273 tisíc žen, 2009 – 250 tisíc žen, 2010 – 318 tisíc žen, 2011 – 327 tisíc žen, 2012 – 347 tisíc žen).

Z pohledu procentuálního nárůstu nejméně úspěšný, ale z hlediska počtu provedených prohlídek naopak nejfrekventovanější, je dlouhodobě screening rakoviny děložního hrdla. Za osmnáct měsíců, kdy VZP zvala klientky dopisem, vykázali lékaři celkem 1 734 569 těchto vyšetření. To je srovnatelné i s průměrem roku 2013. Proč také zde nepřinesl projekt vzestupný trend? Důvodem je především to, že u tohoto vyšetření je docházka dlouhodobě vysoká, gynekologové ho dělají ženám prakticky běžně při preventivních prohlídkách.

Pozvánky posílala VZP těm klientům, kteří mají na preventivní onkologické prohlídky ze zákona nárok, ale už několik let se jich nezúčastnili.

Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní byli

  • u rakoviny tlustého střeva a konečníku muži i ženy ve věku od 50 do 70 let
  • u screeningu rakoviny prsu ženy ve věku od 45 do 70 let
  • u rakoviny děložního hrdla ženy ve věku od 25 do 70 let

Hranice 70 let byla stanovena jen pro účely tohoto projektu – i nadále ale probíhají screeningová vyšetření bez omezení horní věkovou hranicí. Totéž se týká dolní věkové hranice u screeningu rakoviny děložního hrdla.

Poté, co loni VZP obeslala 1,2 milionu klientů, letos pokračovala druhým kolem pozvánek. Tu dostali ti, kdo na loňskou nereagovali. Zároveň se letos VZP zaměřila na boj proti rakovině také v rámci příspěvků, které poskytuje svým klientům na prevenci. Podrobnosti najdete zde.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí