Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic

 9. 5. 2022 | prevence a očkování

Jako bývalý kuřák bych se rád zapojil do screeningového programu na vyšetření plic, pro koho je určen a který lékař mne na něj může doporučit?

Pokud je rakovina plic rozpoznána až na základě klinických příznaků, je již většinou v pozdním stádiu a účinnost léčby je výrazně snížená. Proto je zásadní zachycení případného karcinomu v rané fázi onemocnění, kdy má léčba největší účinek, nádor je operovatelný a bez metastáz v okolních i vzdálených tkáních.

Existuje několik vyšetření, která zkoumají, jak jsou plíce zdravé. Za nejúčinnější vyšetření k odhalení rakoviny plic je považováno skenování CT (počítačová tomografie) s nízkou dávkou záření. Pro časný záchyt tohoto onemocnění a přesnou diagnózu je od 1. ledna 2022 spuštěn populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic.

Cílem pilotního programu je také zvýšení povědomí lidí o riziku vzniku karcinomu plic v důsledku kouření a o pozitivním efektu ukončení kouření. Tento pilotní screeningový program by měl trvat 5 let. Na základě jeho vyhodnocení a doporučení by měla být připravena realizace standardního programu časného záchytu rakoviny plic.

Vyšetřit se mohou nechat kuřáci (současní či bývalí), jejichž kuřácká minulost představuje alespoň 20 balíčkoroků (tedy 20 cigaret denně po dobu 20 let) a jsou ve věku 55–74 let. Účast v tomto populačním pilotním programu je dobrovolná a zdarma.

Indikovat pacienta na nízkodávkové CT vyšetření může praktický lékař či pneumolog. Při zařazování osoby do programu je zvažován maximální přínos pro daného jedince. Pojištěnec je odeslán do akreditovaného radiologického pracoviště v Komplexním onkologickém centru. Toto pracoviště musí splňovat Akreditační standardy pro centra zařazená do programu.

Výsledky vyšetření předává radiologické pracoviště indikujícímu pneumologovi nebo ošetřujícímu praktickému lékaři. Pokud je pacient v pořádku a nález je negativní, zůstává pacient v evidenci plicního lékaře a nadále chodí na preventivní kontroly v určených intervalech (povolené je opakování screeningového testu v ročním či dvouletém intervalu). V případě pozitivního výsledku, tedy záchytu onemocnění, následuje další vyšetření a onkologická léčba.

Čím později je rakovina plic odhalena, tím méně účinná je léčba. Dřívější odhalení rakoviny zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu a vyléčení.

Související téma: Onkologický screening

Zpracováno dne 9. 5. 2022