Třetí rok adresného zvaní: díky dopisům chodí na onkologickou prevenci o desítky tisíc lidí více

 1. 2. 2017 | Prevence, Tiskové zprávy

Projekt adresného zvaní na preventivní onkologická vyšetření zaznamenal v loňském roce vynikající výsledky. A to i přes to, že fungoval už třetím rokem a nebyla na něj tudíž upřena pozornost veřejnosti v takové míře, jako v roce 2014, kdy odstartoval. Na onkologickou prevenci díky němu loni přišlo o desítky tisíc klientů VZP více, než kolik jich k lékařům přicházelo před jeho spuštěním. Pozvánky budou klientům největší zdravotní pojišťovny chodit do schránek i letos. Obesíláni budou i ti, kdo dopis dostali už dříve, ale k lékaři přesto nepřišli.

Účast na preventivních prohlídkách má zásadní význam pro úspěšnost léčby rakoviny. Včasné zjištění nádorového onemocnění totiž v naprosté většině případů zcela zásadně zvyšuje šanci pacienta na uzdravení. VZP na to upozorňuje mimo jiné v souvislosti se Světovým dnem boje proti rakovině, který připadá na tuto sobotu.

Největší nárůst v docházce na preventivní vyšetření, které může včas odhalit počínající nádor tlustého střeva a konečníku, zaznamenala VZP v Praze (+25,5 %) a v Karlovarském kraji (+22,2 %). Nad republikový průměr dosáhl i Středočeský kraj (+18,4 %), Liberecký kraj (+16,4 %), Kraj Vysočina (+14,7 %) a Ústecký kraj (+14,5 %).

I když absolutní údaje jsou zatím dostupné jen za prvních jedenáct měsíců loňského roku, při porovnání se stejným obdobím v roce 2013, kdy klienti pozvánky nedostávali, je patrný jednoznačný nárůst účasti na prevenci.

Porovnání účasti klientů VZP na kolorektálním screeningu

 

Leden – listopad 2013

Leden – listopad 2016

Srovnání 2016/2013

Praha

30 647

38 448

125,5 %

Středočeský kraj

33 386

39 545

118,4 %

Jihočeský kraj

21 568

23 745

110,1 %

Plzeňský kraj

18 671

20 218

108,3 %

Karlovarský kraj

11 623

14 208

122,2 %

Ústecký kraj

34 703

39 735

114,5 %

Liberecký kraj

18 021

20 983

116,4 %

Královéhradecký kraj

19 647

21 134

107,6 %

Pardubický kraj

22 749

25 582

112,5 %

Kraj Vysočina

23 570

27 030

114,7 %

Jihomoravský kraj

40 576

45 483

112,1 %

Olomoucký kraj

23 133

23 941

103,5 %

Moravskoslezský kraj

27 925

29 292

104,9 %

Zlínský kraj

27 846

30 928

111,1 %

Celkem

354 065

400 272

113,1 %

V Pardubickém kraji pak VZP zaznamenala největší nárůst, co se týče srovnání docházky žen na mamografické vyšetření (+17,3 %). S jeho pomocí lékaři mohou zjistit, zda se ženě netvoří nádor v prsu. Druhý skončil Zlínský kraj (+12,7 %) a třetí byl Ústecký kraj (+11,2 %). Nad republikový průměr dosáhl také Středočeský kraj (+10,3 %), Jihočeský kraj (+8,9 %), a těsně Karlovarský kraj (+5,4 %).

Porovnání účasti klientek VZP na mamografickém screeningu

 

Leden – listopad 2013

Leden – listopad 2016

Srovnání 2016/2013

Praha

35 497

36 406

102,6 %

Středočeský kraj

35 783

39 469

110,3 %

Jihočeský kraj

21 675

23 599

108,9 %

Plzeňský kraj

19 370

19 756

102,0 %

Karlovarský kraj

11 183

11 784

105,4 %

Ústecký kraj

29 461

32 761

111,2 %

Liberecký kraj

18 377

19 077

103,8 %

Královéhradecký kraj

18 453

18 805

101,9 %

Pardubický kraj

18 501

21 707

117,3 %

Kraj Vysočina

26 018

26 404

101,5 %

Jihomoravský kraj

40 538

41 212

101,7 %

Olomoucký kraj

18 169

18 130

  99,8 %

Moravskoslezský kraj

26 467

24 672

  93,2 %

Zlínský kraj

23 240

26 188

112,7 %

Celkem

342 732

359 970

105,0 %

U screeningu rakoviny děložního hrdla se čísla za loňský rok výrazněji neliší od srovnatelného období v předchozích letech. Počet prohlídek za prvních jedenáct měsíců se každoročně pohybuje nad hranicí jednoho milionu.

Celkem za celý loňský rok rozeslala VZP klientům 1 011 919 zvacích dopisů na preventivní onkologické prohlídky. Pozvánky jsou adresovány těm klientům, kteří mají na vyšetření ze zákona nárok, ale už několik let se jich nezúčastnili.

Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní jsou:

  • u rakoviny tlustého střeva a konečníku muži i ženy od 50 do 70 let (loni pozváno 750 215 klientů VZP)
  • u screeningu rakoviny prsu ženy od 45 do 70 let (loni pozváno 293 265 pojištěnek VZP)
  • u rakoviny děložního hrdla ženy od 25 do 70 let (loni 324 981 pojištěnek VZP).[1]

Hranice 70 let je stanovena jen pro účely tohoto projektu – i nadále ale probíhají screeningová vyšetření bez omezení horní věkovou hranicí! Totéž se týká dolní věkové hranice u screeningu rakoviny děložního hrdla.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

[1] Součet klientů pozvaných na jednotlivé preventivní prohlídky je vyšší než celkový počet rozeslaných dopisů – někteří klienti byli jedním dopisem pozváni na více prohlídek.