Kdy podat Přehled OSVČ

12. 4. 2019

Nezapomeňte nejpozději do 2. května podat Přehled OSVČ a zároveň do 8 dnů zaplatit případný nedoplatek. Jen ti podnikatelé, kteří podávají daňové přiznání s daňovým poradcem, mají čas až do 1. srpna 2019.

Ilustrační obrázek

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 vyplývá z právních předpisů, bez ohledu na to, zda jste v uplynulém roce měli jako OSVČ nějaký příjem. Zdravotní pojišťovně je třeba Přehled odevzdat do jednoho měsíce ode dne, ve kterém má OSVČ podat daňové přiznání. A připomínáme, že se musí předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla OSVČ v daném období pojištěna. To znamená pro každou z pojišťoven vyplnit příslušný formulář a zvlášť propočítat částku pojistného (resp. svého nedoplatku).

U VZP můžete Přehled OSVČ podat elektronicky přes aplikace e-VZP. Pokud je ještě nevyužíváte, zaregistrujte se do Moje VZP, díky čemuž získáte i přístup na administrativní portál VZP Point, kde můžete podat Přehled OSVČ on-line. Při zvolení tohoto způsobu podání je potřeba počítat s lhůtou pro zpracování vaší registrace a zaslání Aktivačního klíče. Poté, co váš účet bude aktivován, už všechna podání vyřídíte během několika minut.

Druhou možností je podání na pobočce VZP. Formulář je zde rovněž k dispozici v papírové podobě, ale na našem webu najdete interaktivní formulář, který vám částky sám spočítá podle zadaných dat. Pak stačí ho vytisknout a podat.

Nedoplatek pojistného musíte uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl Přehled podán. A pokud se s podáním Přehledu a platbou opozdíte, tak po 8 dnech ode dne, kdy podle zákona měl být Přehled podán, začíná naskakovat penále.

Vyjde-li vyplněním Přehledu přeplatek, pojišťovna vám částku vrátí, pokud vůči ní nemáte žádný splatný závazek (dluh). O vrácení přeplatku se nežádá, pojišťovna ho vrací automaticky na základě Přehledu, a to do jednoho měsíce.

Vyplněním Přehledu za rok 2018 si zároveň vypočtete novou výši zálohy a tu poprvé uhradíte za měsíc, ve kterém byl (nebo měl být) přehled podán. Pokud vyjde záloha nižší, než je stanovené minimum, a vy nepatříte mezi OSVČ, na které se nevztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, musíte po celý rok hradit zálohu v minimální výši.

Žádné zálohy nemusí platit jen přesně stanovené skupiny OSVČ (mj. OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů).

Nezapomeňte si také zkontrolovat, zda odvádíte své platby na správné číslo účtu u ČNB podle svého kraje – přehled účtů pro platbu pojistného (a účtů pro platbu pokut a penále) najdete na www.vzp.cz/cisla-uctu.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí