Minimální výše záloh

Počítá se z průměrné mzdy a pro rok 2024 činí 2 968 Kč.

Minimální výše záloh je vypočtena z minimálního vyměřovacího základu.

Od 1. ledna 2024 činí minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 21 983,50 Kč a minimální záloha na pojistné 2 968 Kč. Zálohu v této výši je třeba odvádět již od lednové platby.