Minimální výše záloh

Počítá se z průměrné mzdy a pro rok 2019 činí 2 208 Kč.

Minimální výše záloh je vypočtena z minimálního vyměřovacího základu.

Od 1. ledna 2019 je roční minimální vyměřovací základ 196 194 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ 16 349,50 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné 2 208 Kč. Zálohu v této výši je třeba odvádět již od lednové platby.