Minimální výše záloh

Počítá se z průměrné mzdy a pro rok 2020 činí 2 352 Kč.

Minimální výše záloh je vypočtena z minimálního vyměřovacího základu.

Od 1. ledna 2020 činí minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 17 417,50  Kč a minimální záloha na pojistné 2 352 Kč. Zálohu v této výši je třeba odvádět již od lednové platby.