Minimální výše záloh

Počítá se z průměrné mzdy a pro rok 2023 činí 2 722 Kč.

Minimální výše záloh je vypočtena z minimálního vyměřovacího základu.

Od 1. ledna 2023 činí minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 20 162 Kč a minimální záloha na pojistné 2 722 Kč. Zálohu v této výši je třeba odvádět již od lednové platby.