Minimální výše záloh

Počítá se z průměrné mzdy a pro rok 2021 činí 2 393 Kč.

Minimální výše záloh je vypočtena z minimálního vyměřovacího základu.

Od 1. ledna 2021 činí minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 17 720,50  Kč a minimální záloha na pojistné 2 393 Kč. Zálohu v této výši je třeba odvádět již od lednové platby.