Na koho se nevztahuje povinnost platit zálohy alespoň v minimální výši?

Jestliže za vás souběžně přichází platba jako za státního pojištěnce nebo pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro zaměstnance, tak sice jako OSVČ musíte platit zálohy, ale mohou být nižší, než je stanovené minimum.

Pojistné (zálohy i doplatek) platí ve výši vypočítané ze svého skutečného daňového základu OSVČ:

  • která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance
  • za kterou je plátcem pojistného stát
  • s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
  • která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání
  • která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,

pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období, tj. po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.

Tyto osoby tedy mohou platit i méně, než je stanovené minimum.

Pozor: z uvedených jen zaměstnanci nemusí vůbec platit zálohy, ostatní je platit musí.