Platba pojistného při souběhu činností

Při souběhu OSVČ + stát

  • není povinnost dodržet minimální vyměřovací základ jako OSVČ
  • není povinnost platit zálohy ve výši minima stanoveného pro OSVČ, ale
  • je povinnost platit zálohy ve výši vypočtené v podaném přehledu o výši daňového základu (jen v prvním roce činnosti taková OSVČ zálohy neplatí)

Při souběhu OSVČ + zaměstnanec (kde hlavním zdrojem příjmů je samostatná výdělečná činnost)

  • je povinnost dodržet minimální vyměřovací základ jako OSVČ
  • je povinnost platit zálohy alespoň ve výši minima stanoveného pro OSVČ
  • v zaměstnání není povinnost dopočtu do minima

Při souběhu OSVČ + zaměstnanec (kde hlavním zdrojem příjmů není samostatná výdělečná činnost)

  • není povinnost dodržet minimální vyměřovací základ jako OSVČ, v zaměstnání ale musí být odváděno pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro zaměstnance
  • není povinnost platit zálohy (pojistné se zaplatí za celý rok po podání přehledu),

pokud souběh trvá po celé rozhodné období, tj. po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.

Pro určení, zda je příjem ze samostatné výdělečné činnosti hlavním, nebo vedlejším zdrojem příjmu, není směrodatné prosté porovnání výše příjmů. Rozhodující je písemné prohlášení, které jako OSVČ učiní při zahájení činnosti a pak vždy v podávaném přehledu o výši daňového základu za uplynulý kalendářní rok.