Jaký je minimální vyměřovací základ?

Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnance je stanovená minimální mzda – od 1. 1. 2024 je minimální mzda 18 900 Kč a minimální pojistné 2 552 Kč.

Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnance je minimální mzda pracovníků v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí. Pod pojmem minimální mzda ve smyslu zákonů pro veřejné zdravotní pojištění se vždy rozumí částka minimální mzdy bez ohledu na délku pracovního úvazku, zařazení zaměstnance, odpracovanou dobu, atd.