VZP Point

Chceme, aby komunikace s námi pro vás byla co nejjednodušší a co nejméně riziková, a proto jsme zřídili zabezpečené webové rozhraní VZP Point, které nahradilo vám známý Portál VZP. Při jeho vývoji jsme mysleli na různé potřeby jednotlivých cílových skupin našich klientů – VZP Point je zde pro plátce, poskytovatele zdravotních služeb, instituce, soudní exekutory i zdravotní pojišťovny.

Jde nám o to, aby vám způsob kontaktu v maximální možné míře vyhovoval, proto si můžete zvolit, zda budete k přihlášení využívat certifikát, nebo kombinaci přístupového jména, hesla a SMS klíče.

Vstup do VZP Pointu

Registrace a obecné informace

Informace o tom, co je potřeba pro zřízení přístupu na VZP Point

Přehled poskytovaných služeb

Přehled služeb, které portál poskytuje jednotlivým skupinám klientů VZP.

Podporované certifikáty

Přehled podporovaných certifikátů, s nimiž lze využívat služeb VZP Pointu.

Vzory smluv, plných mocí a podmínky užití

Alternativní rozhraní VZP Pointu - úlohy pro poskytovatele zdravotních služeb a zaměstnavatele

VZP ČR zpřístupnila vývojářům software pro poskytovatele zdravotních služeb a zaměstnavatele alternativní rozhraní VZP Pointu. Hlavním cílem tohoto rozhraní je usnadnění vyúčtování zdravotní péče ambulantním lékařům, konkrétně zasílání vyúčtování zdravotní péče a předání registračních lístků do VZP ČR a zaměstnavatelům odesílání hromadných oznámení zaměstnavatele.

Řešení problémů s přihlášením nebo zapomenutým heslem

Kontakt na technickou podporu VZP, která vám pomůže vyřešit problémy se zabezpečenou elektronickou komunikací, případně s EP2W.

Jak vygenerovat veřejnou část certifikátu?

Nápovědy, průvodce a instruktážní videa