Zdravotnické prostředky

Aktuální platná verze
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1058  [ xls ] platnost od 1. 6. 2021
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1058  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2021
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1058) platnost od 1. 6. 2021
Metodika k Číselníku verze 1058 [ pdf ] platnost od 1. 6. 2021
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] aktualizace k 1. 7. 2017

Archiv dokumentů zdravotnických prostředků

Kontrolní verze číselníku
Kontrolní (modelový) Číselník předchází vydání oficiální verze.

Aktuálně zde nění žádná kontrolní verze číselníku.

Porovnání verzí číselníků
Žádné porovnání není k dispozici.

Datové rozhraní

Atributy datového rozhraní naleznete v metodice "Datové rozhraní číselníků" v kapitole I – 3.5.3. Zdravotnické prostředky.

Formuláře ke stažení