Zdravotnické prostředky

Aktuální platná verze
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1101  platnost od 1. 2. 2024
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1101  platnost od 1. 2. 2024
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1101) platnost od 1. 2. 2024
Metodika k Číselníku verze 1101 platnost od 1. 2. 2024
Sazebník APZZP a VZP aktualizace k 1. 8. 2017

Archiv dokumentů zdravotnických prostředků

Kontrolní verze číselníku
Kontrolní (modelový) Číselník předchází vydání oficiální verze.

Aktuálně zde není žádný kontrolní číselník.

Porovnání verzí číselníků
Žádné porovnání není k dispozici.

Datové rozhraní

Atributy datového rozhraní naleznete v metodice "Datové rozhraní číselníků" v kapitole I – 3.5.3. Zdravotnické prostředky.

Formuláře ke stažení