Zdravotnické prostředky

WORKSHOP ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Dovolujeme si Vás tímto pozvat 21. 9. 2021 od 9.00 na online workshop týkající se aktualizovaných podkladů pro zařazení zdravotnických prostředků (ZUM) a provádění změn v Úhradovém katalogu VZP – ZP, které jsou zveřejněny v sekci Číselníků zdravotnických prostředků: www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky/zarazovani-do-uhradoveho-katalogu-vzp-zp.

Na workshop se můžete přihlásit na vzp-cr2.reservio.com

Aktuální platná verze
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1062  [ xls ] platnost od 1. 9. 2021
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1062  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2021
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1062) platnost od 1. 9. 2021
Metodika k Číselníku verze 1062 [ pdf ] platnost od 1. 9. 2021
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] aktualizace k 1. 7. 2017

Archiv dokumentů zdravotnických prostředků

Kontrolní verze číselníku
Kontrolní (modelový) Číselník předchází vydání oficiální verze.

Číselník VZP – ZP,  verze 1063 – ZUM (oficiální verze bude platná od 1. 10. 2021)

Porovnání verzí číselníků
Žádné porovnání není k dispozici.

Datové rozhraní

Atributy datového rozhraní naleznete v metodice "Datové rozhraní číselníků" v kapitole I – 3.5.3. Zdravotnické prostředky.

Formuláře ke stažení