Zdravotnické prostředky

Aktuální platná verze
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1030  [ xls ] platnost od 1. 1. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1030  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1030) platnost od 1. 1. 2020
Metodika k Číselníku verze 1030 [ pdf ] platnost od 1. 1. 2020
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] aktualizace k 1. 7. 2017

Archiv dokumentů zdravotnických prostředků

Kontrolní verze číselníku
Kontrolní (modelový) Číselník předchází vydání oficiální verze.

žádná kontrolní verze není k dispozici

Porovnání verzí číselníků
žádné porovnání není k dispozici

Datové rozhraní

Atributy datového rozhraní naleznete v metodice "Datové rozhraní číselníků" v kapitole I – 3.5.3. Zdravotnické prostředky.

Formuláře ke stažení