Zdravotnické prostředky

Žádost o úpravu sazby DPH
Vážení, v případě požadavku na úpravu DPH si Vás dovolujeme požádat o zaslání evidovaných kódů ZUM (zvlášť účtovaný materiál) ve formátu uvedeném v excelové tabulce, kde bude uveden kód ZUM – původní výše DPH (do 31. 12. 2023) – DPH od 1. 1. 2024. Výši DPH platnou od 1. 1. 2024 doložte vyjádřením Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Původní výši DPH (platnou do 31. 12. 2023) lze doložit formou přímého odkazu na fakturu či smlouvu uveřejněnou v registru smluv, kde je uvedena výše DPH pro konkrétní ZP. Současně si Vás dovolujeme požádat o zaslání předmětných souborů do 30. 6. 2024 na e-mailovou adresu zdravotnicke.prostredky@vzp.cz s předmětem e-mailu „Žádost o úpravu sazby DPH“.

Aktuální platná verze
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1107  platnost od 1. 6. 2024
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1107  platnost od 1. 6. 2024
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1107) platnost od 1. 6. 2024
Metodika k Číselníku verze 1107 platnost od 1. 6. 2024
Sazebník APZZP a VZP aktualizace k 1. 8. 2017

Archiv dokumentů zdravotnických prostředků

Kontrolní verze číselníku
Kontrolní (modelový) Číselník předchází vydání oficiální verze.

Aktuálně zde není žádný kontrolní číselník.

Porovnání verzí číselníků
Žádné porovnání není k dispozici.

Datové rozhraní

Atributy datového rozhraní naleznete v metodice "Datové rozhraní číselníků" v kapitole I – 3.5.3. Zdravotnické prostředky.

Formuláře ke stažení