Zdravotnické prostředky

Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz.

1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která stanovuje nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

K získání podrobnějších informací, které se týkají této legislativní změny v oblasti zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, je možno využít informační stránku zřízenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz. Na informační stránce jsou zveřejněny zásadní informace k novele zákona včetně harmonogramu postupného náběhu všech změn.

Zároveň je na stránkách VZP ČR https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky k dispozici doplňující metodika, kde je upraven postup pro způsob účtování úhrady poskytnutých individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků na základě poukazu předloženém pojištěncem.

Aktuální platná verze
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1013  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1013  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1013) platnost od 1. 6. 2019
Metodika k Číselníku verze 1013 [ pdf ] platnost od 1. 6. 2019
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] aktualizace k 1. 7. 2017

Kontrolní verze číselníku
Kontrolní (modelový) Číselník předchází vydání oficiální verze.

Archiv
Veřejná výzva pro dodavatele individuálně vyráběných zdravotnických prostředků
Žádost o předložení cenové nabídky – proužky diagnostické pro stanovení glukózy 
VYHODNOCENÍ VÝZVY O PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY – PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ PRO STANOVENÍ GLUKÓZY 
Koronární stenty - oznámení návrhu nového členění
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1010  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1010  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1010) platnost od 1. 5. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1009  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1009  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1009) platnost od 1. 4. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1008  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1008  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1008) platnost od 1. 3. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1007  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1007  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1007) platnost od 1. 2. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1006  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1006  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1006) platnost od 1. 1. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1005 platnost od 1. 12. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1005 platnost od 1. 12. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1005) platnost od 1. 12. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1004  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1004  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1004) platnost od 1. 11. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1003  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1003  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1003) platnost od 1. 10. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1002  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1002  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1002) platnost od 1. 7. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1001  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1001  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1001) platnost od 1. 5. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1000  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1000  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1000) platnost od 1. 4. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 998  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 998  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 998) platnost od 1. 1. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 997  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 997  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 997) platnost od 1. 11. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 996  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 996  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 996) platnost od 1. 10. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 995  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 995  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 995) platnost od 1. 10. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 994  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 994  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 994) platnost od 1. 8. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 993  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 993  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 993) platnost od 1. 7. 2017
Metodika k Číselníku verze 993 [ pdf ] platnost od 1. 7. 2017
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] aktualizace k 1. 7. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 992  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 992  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 992) platnost od 1. 5. 2017
Metodika k Číselníku verze 992 [ pdf ] platnost od 1. 5. 2017
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] platnost od 1. 5. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 991  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 991  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 991) platnost od 1. 4. 2017
Metodika k Číselníku verze 991 [ pdf ] platnost od 1. 4. 2017
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] platnost od 1. 4. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 990  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 990  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 990) platnost od 1. 2. 2017
Metodika k Číselníku verze 990 [ pdf ] platnost od 1. 2. 2017
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] platnost od 1. 2. 2017 
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 989  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 989  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 989) platnost od 1. 1. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 988  [ pdf ] platnost od 1. 12. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 988  [ pdf ] platnost od 1. 12. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 988) platnost od 1. 12. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 987  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 987  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 987) platnost od 1. 11. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 986  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 986  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 986) platnost od 1. 10. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 985  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 985  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 985) platnost od 1. 9. 2016
Metodika k Číselníku verze 985 [ pdf ] platnost od 1. 9. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 984  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 984  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 984) platnost od 1. 9. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 983  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 983  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 983) platnost od 1. 7. 2016
Metodika k Číselníku verze 983 [ pdf ] platnost od 1. 7. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 982  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 982  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 982) platnost od 1. 6. 2016
Metodika k Číselníku (verze 982) platnost od 1. 6. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 981  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 981  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 981) platnost od 1. 5. 2016
Metodika k Číselníku (verze 981) platnost od 1. 5. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 980  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 980  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 980) platnost od 1. 4. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 979  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 979  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 979) platnost od 1. 2. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 978  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 978  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 978) platnost od 1. 1. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 977  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 977  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 977) platnost od 1. 11. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 976  [ pdf ]  platnost od 1. 10. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 976  [ pdf ]  platnost od 1. 10. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 976)  platnost od 1. 10. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 975  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2015 
 Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 975  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2015 
 Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 975) platnost od 1. 9. 2015 
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 974  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 974  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 974) platnost od 1. 8. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 973  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2015 
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 973  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2015 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 973) platnost od 1. 7. 2015 
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 972  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 972  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 972) platnost od 1. 5. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 971  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 971  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 971) platnost od 1. 4. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 970  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 970  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 970) platnost od 1. 3. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 969  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 969  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 969) platnost od 1. 1. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 968  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2014
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 968  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2014
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 968) platnost od 1. 10. 2014
Číselník VZP – ZP (Poukaz)_01_17 verze 967  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2014 
Číselník VZP – ZP (ZUM)_41_92 verze 967  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2014 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 967) platnost od 1. 9. 2014 
Číselník VZP – ZP (Poukaz)_01_17 verze 966  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2014 
Číselník VZP – ZP (ZUM)_41_92 verze 966  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2014 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 966) platnost od 1. 7. 2014 
Číselník VZP – ZP (Poukaz)_01_17 verze 965  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2014 
Číselník VZP – ZP (ZUM)_41_92 verze 965  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2014 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 965) platnost od 1. 6. 2014 
Číselník VZP – ZP (Poukaz)_01_17 verze 964  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2014
Číselník VZP – ZP (ZUM)_41_92 verze 964  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2014
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 964) platnost od 1. 5. 2014
Číselník VZP – ZP (Poukaz)_01_17 verze 963  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2014 
Číselník VZP – ZP (ZUM)_41_92 verze 963  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2014 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 963) platnost od 1. 4. 2014 
Číselník VZP – ZP (01_17)  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2014 
Číselník VZP – ZP (41_92) [ pdf ] platnost od 1. 3. 2014
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 962) platnost od 1. 3. 2014
 Číselník: 960 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ]  platnost od 1. 1. 2014
 Číselník: 960 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 1. 1. 2014
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_960)  platnost od 1. 1. 2014
Číselník: 950 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 1. 10. 2013 
Číselník: 950 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 1. 10. 2013 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_950) platnost od 1. 10. 2013 
Číselník: 923 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 1. 9. 2013 
Číselník: 923 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 1. 9. 2013 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_923) platnost od 1. 9. 2013 
Číselník: 920 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 1. 7. 2013
Číselník: 920 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ] platnost od 1. 7. 2013
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_920) platnost od 1. 7. 2013
 Číselník: 910 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ]  platnost od 1. 4. 2013
 Číselník: 910 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 1. 4. 2013
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_910)  platnost od 1. 4. 2013
Číselník: 902 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 1. 3. 2013
Číselník: 902 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ] platnost od 1. 3. 2013
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_902) platnost od 1. 3. 2013
Číselník: 901 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 1. 2. 2013 
Číselník: 901 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 1. 2. 2013 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_901) platnost od 1. 2. 2013 
Číselník: 890 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 01.01.2013 
Číselník: 890 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 01.01.2013 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_890) platnost od 01.01.2013 
Číselník: 882 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ]  platnost od 01.12.2012 
Číselník: 882 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]   platnost od 01.12.2012 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_882)  platnost od 01.12.2012 
Číselník: 881 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ]  platnost od 01.11.2012
Číselník: 881 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]   platnost od 01.11.2012
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_881)  platnost od 01.11.2012
 Číselník: 881 - metodika: 881  platnost od 01.11.2012
Číselník: 880 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ]
Aktualizace souborů provedena 01.10.2012
platnost od 01.10.2012
Číselník: 880 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ] platnost od 01.10.2012
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_880) platnost od 01.10.2012
Číselník: 880 - metodika: 880 platnost od 01.10.2012
Porovnání verzí číselníků
žádné porovnání není k dispozici

Datové rozhraní

Atributy datového rozhraní naleznete v metodice "Datové rozhraní číselníků" v kapitole I – 3.5.3. Zdravotnické prostředky.

Formuláře ke stažení