Upozornění pro vykazování zdravotnických prostředků na poukaz

 12. 11. 2019 | 

Dovolujeme si upozornit na změnu v systému vykazování zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

Jedná se zejména o tyto dva body:

1.   S ohledem na opakující se nedostatky při vyplnění pole RPZU1 předkládáme upozornění na správný postup dle Metodiky vyúčtování - Datové rozhraní individuálních dokladů.

V případě, že se jedná o zdravotnické prostředky z úhradových skupin (UHS) 02.01.01.01, 05.02.02.01, 05.03.03.04, 08.01.02.01 a 08.01.02.02, je nutné zvolit správnou hodnotu pole RPZU1:

  • RPZU1 se nevyplňuje v případě úhrady UHR1
  • Písmeno „Z“ se vyplňuje pouze v případě požadavku UHR2
  • Písmeno „T“ se vyplňuje pouze v případě požadavku UHR3

Pokud je tedy vyplněno v Úhradovém katalogu VZP-ZP u konkrétního kódu ZP pouze pole UHR1, RPZU1 se na dokladu poukazu NEVYPLŇUJE.

2.   Při schvalování ZP revizním lékařem položka OZVL z dokladu poukazu nově od 1. 10. 2019 vychází z položek LIM1, LIM2 a LIM3 Úhradového katalogu VZP-ZP (namísto původního pole ZVL, které bylo k 30. 9. 2019 zrušeno).