Zdravotnické prostředky - archiv

Archiv dokumentů zdravotnických prostředků
Doplňující metodika schvalování, výdeje a úhrady sériových ZP k Metodice k číselníku - Dovolujeme si upozornit na vydanou metodiku, kde je upraven postup pro způsob účtování úhrady sériových zdravotnických prostředků na základě poukazu předloženého pojištěncem v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Doplňující metodika schvalování, výdeje a úhrady individuálně zhotovovaných ZP a jejich oprav a úprav k Metodice k číselníku - PLATNOST od 1. 1. 2019. Dovolujeme si upozornit na vydanou metodiku, kde je upraven postup pro způsob účtování úhrady poskytnutých individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků na základě poukazu předloženém pojištěncem v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kterou se mění ČÁST SEDMÁ a Příloha č. 3 ZVZP
Veřejná výzva pro dodavatele individuálně vyráběných zdravotnických prostředků
Žádost o předložení cenové nabídky – proužky diagnostické pro stanovení glukózy 
VYHODNOCENÍ VÝZVY O PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY – PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ PRO STANOVENÍ GLUKÓZY 
Koronární stenty - oznámení návrhu nového členění
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1051  [ xls ] platnost od 1. 12. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1051  [ pdf ] platnost od 1. 12. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1051) platnost od 1. 12. 2020
Metodika k Číselníku verze 1051 [ pdf ] platnost od 1. 12. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1050  [ xls ] platnost od 1. 11. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1050  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1050) platnost od 1. 11. 2020
Metodika k Číselníku verze 1050 [ pdf ] platnost od 1. 11. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1047  [ xls ] platnost od 1. 10. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1047  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1047) platnost od 1. 10. 2020
Metodika k Číselníku verze 1047 [ pdf ] platnost od 1. 10. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1046  [ xls ] platnost od 1. 9. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1046  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1046) platnost od 1. 9. 2020
Metodika k Číselníku verze 1046 [ pdf ] platnost od 1. 9. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1045  [ xls ] platnost od 1. 8. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1045  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1045) platnost od 1. 8. 2020
Metodika k Číselníku verze 1045 [ pdf ] platnost od 1. 8. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1044  [ xls ] platnost od 1. 7. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1044  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1044) platnost od 1. 7. 2020
Metodika k Číselníku verze 1044 [ pdf ] platnost od 1. 7. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1043  [ xls ] platnost od 1. 6. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1043  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1043) platnost od 1. 6. 2020
Metodika k Číselníku verze 1043 [ pdf ] platnost od 1. 6. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1042  [ xls ] platnost od 1. 5. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1042  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1042) platnost od 1. 5. 2020
Metodika k Číselníku verze 1041 [ pdf ] platnost od 1. 5. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1041  [ xls ] platnost od 1. 4. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1041  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1041) platnost od 1. 4. 2020
Metodika k Číselníku verze 1041 [ pdf ] platnost od 1. 4. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1040  [ xls ] platnost od 1. 3. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1040  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1040) platnost od 1. 3. 2020
Metodika k Číselníku verze 1040 [ pdf ] platnost od 1. 3. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1039  [ xls ] platnost od 1. 3. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1039  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1039) platnost od 1. 3. 2020
Metodika k Číselníku verze 1039 [ pdf ] platnost od 1. 3. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1038  [ xls ] platnost od 1. 3. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1038  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1038) platnost od 1. 3. 2020
Metodika k Číselníku verze 1038 [ pdf ] platnost od 1. 3. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1037  [ xls ] platnost od 1. 2. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1037  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1037) platnost od 1. 2. 2020
Metodika k Číselníku verze 1037 [ pdf ] platnost od 1. 2. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1036  [ xls ] platnost od 1. 1. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1036  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1036) platnost od 1. 1. 2020
Metodika k Číselníku verze 1036 [ pdf ] platnost od 1. 1. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1030  [ xls ] platnost od 1. 1. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1030  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1030) platnost od 1. 1. 2020
Metodika k Číselníku verze 1030 [ pdf ] platnost od 1. 1. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1029  [ xls ] platnost od 1. 1. 2020
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1029  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2020
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1029) platnost od 1. 1. 2020
Metodika k Číselníku verze 1029 [ pdf ] platnost od 1. 1. 2020
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1028  [ xls ] platnost od 1. 12. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1028  [ pdf ] platnost od 1. 12. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1028) platnost od 1. 12. 2019
Metodika k Číselníku verze 1028 [ pdf ] platnost od 1. 12. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1027  [ xls ] platnost od 1. 12. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1027  [ pdf ] platnost od 1. 12. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1027) platnost od 1. 12. 2019
Metodika k Číselníku verze 1027 [ pdf ] platnost od 1. 12. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1026  [ xls ] platnost od 1. 12. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1026  [ pdf ] platnost od 1. 12. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1026) platnost od 1. 12. 2019
Metodika k Číselníku verze 1026 [ pdf ] platnost od 1. 12. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1025  [ xls ] platnost od 1. 11. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1025  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1025) platnost od 1. 11. 2019
Metodika k Číselníku verze 1025 [ pdf ] platnost od 1. 11. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1022  [ xls ] platnost od 1. 10. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1022  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1022) platnost od 1. 10. 2019
Metodika k Číselníku verze 1022 [ pdf ] platnost od 1. 10. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1019  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1019  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1019) platnost od 1. 9. 2019
Metodika k Číselníku verze 1019 [ pdf ] platnost od 1. 9. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1018  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1018  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1018) platnost od 1. 8. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1016  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1016  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1016) platnost od 1. 8. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1015  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1015  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1015) platnost od 1. 8. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1014  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1014  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1014) platnost od 1. 7. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1013  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1013  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1013) platnost od 1. 6. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1010  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1010  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1010) platnost od 1. 5. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1009  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1009  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1009) platnost od 1. 4. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1008  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1008  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1008) platnost od 1. 3. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1007  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1007  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1007) platnost od 1. 2. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1006  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2019
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1006  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2019
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1006) platnost od 1. 1. 2019
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1005 platnost od 1. 12. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1005 platnost od 1. 12. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1005) platnost od 1. 12. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1004  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1004  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1004) platnost od 1. 11. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1003  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1003  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1003) platnost od 1. 10. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1002  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1002  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1002) platnost od 1. 7. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1001  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1001  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1001) platnost od 1. 5. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 1000  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 1000  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 1000) platnost od 1. 4. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 998  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2018
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 998  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2018
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 998) platnost od 1. 1. 2018
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 997  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 997  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 997) platnost od 1. 11. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 996  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 996  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 996) platnost od 1. 10. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 995  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 995  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 995) platnost od 1. 10. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 994  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 994  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 994) platnost od 1. 8. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 993  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 993  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 993) platnost od 1. 7. 2017
Metodika k Číselníku verze 993 [ pdf ] platnost od 1. 7. 2017
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] aktualizace k 1. 7. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 992  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 992  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 992) platnost od 1. 5. 2017
Metodika k Číselníku verze 992 [ pdf ] platnost od 1. 5. 2017
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] platnost od 1. 5. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 991  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 991  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 991) platnost od 1. 4. 2017
Metodika k Číselníku verze 991 [ pdf ] platnost od 1. 4. 2017
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] platnost od 1. 4. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 990  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 990  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 990) platnost od 1. 2. 2017
Metodika k Číselníku verze 990 [ pdf ] platnost od 1. 2. 2017
Sazebník APZZP a VZP [ pdf ] platnost od 1. 2. 2017 
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 989  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2017
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 989  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2017
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 989) platnost od 1. 1. 2017
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 988  [ pdf ] platnost od 1. 12. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 988  [ pdf ] platnost od 1. 12. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 988) platnost od 1. 12. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 987  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 987  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 987) platnost od 1. 11. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 986  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 986  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 986) platnost od 1. 10. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 985  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 985  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 985) platnost od 1. 9. 2016
Metodika k Číselníku verze 985 [ pdf ] platnost od 1. 9. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 984  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 984  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 984) platnost od 1. 9. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 983  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 983  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 983) platnost od 1. 7. 2016
Metodika k Číselníku verze 983 [ pdf ] platnost od 1. 7. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 982  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 982  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 982) platnost od 1. 6. 2016
Metodika k Číselníku (verze 982) platnost od 1. 6. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 981  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 981  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 981) platnost od 1. 5. 2016
Metodika k Číselníku (verze 981) platnost od 1. 5. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 980  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 980  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 980) platnost od 1. 4. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 979  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 979  [ pdf ] platnost od 1. 2. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 979) platnost od 1. 2. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 978  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2016
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 978  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2016
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 978) platnost od 1. 1. 2016
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 977  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 977  [ pdf ] platnost od 1. 11. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 977) platnost od 1. 11. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 976  [ pdf ]  platnost od 1. 10. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 976  [ pdf ]  platnost od 1. 10. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 976)  platnost od 1. 10. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 975  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2015 
 Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 975  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2015 
 Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 975) platnost od 1. 9. 2015 
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 974  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 974  [ pdf ] platnost od 1. 8. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 974) platnost od 1. 8. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 973  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2015 
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 973  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2015 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 973) platnost od 1. 7. 2015 
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 972  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 972  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 972) platnost od 1. 5. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 971  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 971  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 971) platnost od 1. 4. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 970  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 970  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 970) platnost od 1. 3. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 969  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2015
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 969  [ pdf ] platnost od 1. 1. 2015
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 969) platnost od 1. 1. 2015
Číselník VZP – ZP (Poukaz) verze 968  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2014
Číselník VZP – ZP (ZUM) verze 968  [ pdf ] platnost od 1. 10. 2014
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 968) platnost od 1. 10. 2014
Číselník VZP – ZP (Poukaz)_01_17 verze 967  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2014 
Číselník VZP – ZP (ZUM)_41_92 verze 967  [ pdf ] platnost od 1. 9. 2014 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 967) platnost od 1. 9. 2014 
Číselník VZP – ZP (Poukaz)_01_17 verze 966  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2014 
Číselník VZP – ZP (ZUM)_41_92 verze 966  [ pdf ] platnost od 1. 7. 2014 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 966) platnost od 1. 7. 2014 
Číselník VZP – ZP (Poukaz)_01_17 verze 965  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2014 
Číselník VZP – ZP (ZUM)_41_92 verze 965  [ pdf ] platnost od 1. 6. 2014 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 965) platnost od 1. 6. 2014 
Číselník VZP – ZP (Poukaz)_01_17 verze 964  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2014
Číselník VZP – ZP (ZUM)_41_92 verze 964  [ pdf ] platnost od 1. 5. 2014
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 964) platnost od 1. 5. 2014
Číselník VZP – ZP (Poukaz)_01_17 verze 963  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2014 
Číselník VZP – ZP (ZUM)_41_92 verze 963  [ pdf ] platnost od 1. 4. 2014 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 963) platnost od 1. 4. 2014 
Číselník VZP – ZP (01_17)  [ pdf ] platnost od 1. 3. 2014 
Číselník VZP – ZP (41_92) [ pdf ] platnost od 1. 3. 2014
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze 962) platnost od 1. 3. 2014
 Číselník: 960 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ]  platnost od 1. 1. 2014
 Číselník: 960 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 1. 1. 2014
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_960)  platnost od 1. 1. 2014
Číselník: 950 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 1. 10. 2013 
Číselník: 950 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 1. 10. 2013 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_950) platnost od 1. 10. 2013 
Číselník: 923 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 1. 9. 2013 
Číselník: 923 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 1. 9. 2013 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_923) platnost od 1. 9. 2013 
Číselník: 920 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 1. 7. 2013
Číselník: 920 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ] platnost od 1. 7. 2013
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_920) platnost od 1. 7. 2013
 Číselník: 910 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ]  platnost od 1. 4. 2013
 Číselník: 910 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 1. 4. 2013
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_910)  platnost od 1. 4. 2013
Číselník: 902 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 1. 3. 2013
Číselník: 902 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ] platnost od 1. 3. 2013
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_902) platnost od 1. 3. 2013
Číselník: 901 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 1. 2. 2013 
Číselník: 901 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 1. 2. 2013 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_901) platnost od 1. 2. 2013 
Číselník: 890 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ] platnost od 01.01.2013 
Číselník: 890 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]  platnost od 01.01.2013 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_890) platnost od 01.01.2013 
Číselník: 882 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ]  platnost od 01.12.2012 
Číselník: 882 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]   platnost od 01.12.2012 
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_882)  platnost od 01.12.2012 
Číselník: 881 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ]  platnost od 01.11.2012
Číselník: 881 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ]   platnost od 01.11.2012
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_881)  platnost od 01.11.2012
 Číselník: 881 - metodika: 881  platnost od 01.11.2012
Číselník: 880 - VZP - ZP (Poukaz) [ pdf ]
Aktualizace souborů provedena 01.10.2012
platnost od 01.10.2012
Číselník: 880 - VZP - ZP (ZUM) [ pdf ] platnost od 01.10.2012
Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP (verze PZT_880) platnost od 01.10.2012
Číselník: 880 - metodika: 880 platnost od 01.10.2012

Archiv formulářů