Veřejná výzva pro dodavatele individuálně vyráběných zdravotnických prostředků

22. 8. 2014

Vážení obchodní partneři, s ohledem na končící platnost smluv o dodání individuálně vyráběných ortopedicko-protetických zdravotnických prostředků realizuje VZP ČR v současné době průzkum trhu za účelem získání podkladů pro oslovení dodavatelů, vybraných na základě výstupů z průzkumu trhu, kterým bude v dalším krokunabídnuta smlouva o dodání individuálně vyráběných ortopedicko-protetických zdravotnických prostředků (s platností od 1. 1. 2015).

Průzkum trhu bude zpracován v rámci 5 oblastí individuálně zhotovených ZP (protézy, ortézy, epitézy, návleky na popáleniny, obuv a vložky) po jednotlivých regionech (www.vzp.cz/o-nas/kdo-jsme/organizacni-struktura).

Předmětem průzkumu trhu bude zjišťování nabídky ceny za hodinu práce v souvislosti s kvalitou poskytovaných služeb v jednotlivých oblastech.

S ohledem na výše uvedené si Vás dovolíme požádat o předložení cenové nabídky, za kterou byste byli schopni poskytovat zdravotní služby v jednotlivých oblastech v daném regionu.

Každá nabídka bude obsahovat zejména:

  1. oblast činnosti v členění na protézy, ortézy, epitézy, návleky na popáleniny, obuv a vložky s uvedením rozsahu pokrytí péče (region) – musí být splněna podmínka pokrytí minimálně jednoho regionu pro danou oblast,
  2. dobu, po kterou působí dodavatel v oboru,
  3. nabídku ceny za hodinu práce bez DPH pro každou oblast zvlášť,
  4. průměrnou dodací lhůtu (od doby schválení poukazu RL) zhotovených ZP,
  5. počet uznaných a zamítnutých reklamací za r. 2013,
  6. kontaktní údaje – jméno, název firmy, adresa, e-mail, tel. kontakt,
  7. doložení jmenného seznamu pracovníků s odbornou způsobilostí a kopie osvědčení o nabytí odborné způsobilosti dle zákona č. 96/2004 (pouze pro oblast ortotiky a protetiky).


Cenová nabídka, včetně všech požadovaných výstupů je očekávána v termínu do 9. 9. 2014.

Veškeré dotazy, případně doplnění jsme připraveni na Vaše vyžádání zodpovědět na níže uvedeném emailu.

E-mail: olzp@vzp.cz.

Vážení obchodní partneři,

věříme, že Vás naše nabídka zaujme a v uvedeném termínu obdržíme Vaši cenovou nabídku s požadovanými informacemi na adresu:

VZP ČR
OLZP Ústředí
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3