Organizační strukura

  • VZP ČR provádí veřejné zdravotní pojištění v souladu s platnými právními předpisy.
  • VZP ČR je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  • VZP ČR zajišťuje výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a úhradu zdravotní péče z prostředků zdravotního pojištění a další činnosti, které jí umožňuje zákon.
  • VZP ČR vede registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, je správcem zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.
  • Sídlo VZP ČR je 130 00 Praha 3, Orlická 4/2020.

Organizační strukturu VZP ČR tvoří:

Organizaci a postavení organizačních složek podrobně upravuje organizační řád VZP ČR.

V čele VZP ČR stojí ředitel VZP ČR, kterého jmenuje a odvolává správní rada VZP ČR. Ředitel VZP ČR je statutárním orgánem VZP ČR a jedná jejím jménem.

Orgány VZP ČR jsou:

VZP ČR zřizuje dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech Výbor pro audit.

VZP ČR zřizuje podle § 53 zákona č. 48/1997 Sb. Rozhodčí orgán.

VZP ČR zřizuje podle § 20 zákona č. 48/1997 Sb. Revizní komisi.