Dozorčí rada

Dozorčí rada v souladu s § 21 zákona č. 551/1991 Sb. dohlíží na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Pojišťovny a její celkové hospodaření, projednává návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh výroční zprávy. Dále sleduje činnost útvarů interního auditu a kontroly Pojišťovny, předkládá svá stanoviska k výsledkům kontrol a návrhy řešení Správní radě, určuje ze svých členů tři zástupce do Rozhodčího orgánu Pojišťovny, jmenuje členy Výboru pro audit.

Dozorčí rada má 13 členů, z toho 10 členů je volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu a 3 členy jmenuje vláda na návrh ministra zdravotnictví, ministra financí a ministra práce a sociálních věcí. Funkční období člena orgánu činí 4 roky.

Členové jmenovaní vládou ČR:

 • Ing. Jakub Haas (za MF ČR)
 • MUDr. Jan Mečl (za MPSV ČR)
 • Mgr. Jan Zahálka (za MZ ČR)

Členové zvolení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR:

 • Ing. Petr Bendl
 • Mgr. Adam Janek, MBA, MHA
 • Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
 • Ing. arch. Jaroslav Klaška
 • Zdeněk Maršíček
 • MUDr. Jiří Mašek
 • Zdeněk Podal
 • Mgr. Roman Sklenák - místopředseda
 • MUDr. Rudolf Stupka - předseda
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Usnesení z jednání Dozorčí rady VZP ČR