Dozorčí rada

Dozorčí rada v souladu s § 21 zákona č. 551/1991 Sb. dohlíží na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Pojišťovny a její celkové hospodaření, projednává návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh výroční zprávy. Dále sleduje činnost útvarů interního auditu a kontroly Pojišťovny, předkládá svá stanoviska k výsledkům kontrol a návrhy řešení Správní radě, určuje ze svých členů tři zástupce do Rozhodčího orgánu Pojišťovny, jmenuje členy Výboru pro audit.

Dozorčí rada má 13 členů, z toho 10 členů je volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu a 3 členy jmenuje vláda na návrh ministra zdravotnictví, ministra financí a ministra práce a sociálních věcí. Funkční období člena orgánu činí 4 roky.

Členové jmenovaní vládou ČR:

 • Ing. Jakub HAAS (za MF ČR)
 • Mgr. Pavel JANDA (za MZ ČR) - předseda
 • Ing. Antonín TESAŘÍK (za MPSV ČR)

Členové zvolení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR:

 • Ing. Petr BENDL
 • Ing. Marie BÍLKOVÁ
 • PharmDr. Petr FIFKA
 • Jan KUCHAŘ
 • MUDr. Jiří MAŠEK
 • Mgr. Jan NOVÁK – místopředseda
 • MUDr. Jan SÍLA
 • prof. MUDr. Julius ŠPIČÁK, CSc.
 • MUDr. Robert TELEKY, MBA
 • Mgr. Ing. Lubomír WENZL

Usnesení z jednání Dozorčí rady VZP ČR