Správní rada

Správní rada je spolu s Dozorčí radou vrcholným orgánem Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle § 20 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, je v kompetenci Správní rady mimo jiné rozhodování o schválení organizačního řádu VZP ČR, návrhu zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a výroční zprávy. Správní rada VZP dále jmenuje a odvolává ředitele VZP, schvaluje zásady smluvní politiky a objem úhrad poskytovatelům, nebo rozhoduje o použití prostředků rezervního fondu. Veškeré činnosti a pravomoci Správní rady jsou stanoveny zákonem č. 551/1991 Sb.

Správní rada rozhoduje hlasováním, kdy k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Správní rady.

Tvoří ji celkem 30 členů, z čehož je 10 členů jmenovaných vládou a 20 členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu.

Na svém jednání dne 26. ledna 2015 rozhodla Správní rada zveřejňovat program svých jednotlivých jednání a usnesení.