Členové Správní rady

Členové jmenovaní vládou ČR:

 • MUDr. Radek ČERNÝ
 • Ing. Miroslav KALOUSEK – místopředseda
 • MUDr. Roman KRAUS, MBA
 • Bc. Josef PAVLOVIC
 • JUDr. Radek POLICAR
 • Ing. Helena RÖGNEROVÁ
 • Ing. et Ing. Jan SKOPEČEK, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš TROCH
 • Mgr. Jan ZAPLETAL
 • MUDr. Karel ZITTERBART, Ph.D.

Členové zvolení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR:

 • prof. MUDr. Věra ADÁMKOVÁ, CSc. - místopředsedkyně
 • Michal BLÁHA
 • MUDr. Iveta BORSKÁ
 • MUDr. Milan BRÁZDIL
 • Mgr. Lenka DRAŽILOVÁ, MBA
 • MUDr. Jaroslav DVOŘÁK
 • MUDr. Kamal FARHAN
 • MUDr. Miloslav JANULÍK
 • MUDr. David KASAL, MHA
 • JUDr. Tomáš MACH, Ph.D., LL.M.
 • MDDr. Bára MALÍKOVÁ
 • MUDr. Ivo MAREŠ, MBA
 • Ing. Michaela MATOUŠKOVÁ, MPA – místopředsedkyně
 • MUDr. Zdenka NĚMEČKOVÁ CRKVENJAŠ, MBA
 • Jaroslav NOVÁK
 • Mgr. Jana PASTUCHOVÁ
 • MUDr. Tom PHILIPP, Ph.D., MBA – předseda
 • MUDr. Ferdinand POLÁK, Ph.D., MBA

 • MUDr. Vít ULRYCH
 • PhDr. Marek ŽENÍŠEK, Ph.D.