Členové Správní rady

Členové jmenovaní vládou ČR:

 • Roman Cabálek
 • Mgr. Pavlína Žílová
 • Mgr. Lucie Krausová
 • Ing. Vít Ortmann
 • Ing. Helena Rögnerová
 • Ing. Lenka Poliaková
 • MUDr. Josef Vymazal, DSc.
 • Mgr. Jan Zapletal

Členové zvolení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR:

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. - předsedkyně
 • MUDr. Jiří Běhounek - místopředseda
 • MUDr. Milan Brázdil
 • MUDr. Jaroslav Dvořák
 • MUDr. Kamal Farhan
 • MUDr. Miloslav Janulík
 • MUDr. David Kasal
 • Mgr. Soňa Marková
 • Jaroslav Novák
 • doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA
 • Mgr. Jana Pastuchová
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
 • MUDr. Pavel Plzák
 • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – místopředseda
 • Ing. Pavel Východský, Ph.D.
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
 • Michal Zácha, DiS.
 • MUDr. Petr Zimmermann
 • MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.
 • PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.