Revizní komise

Složení ​revizní komise č. 1: 

  • ​Mgr. Lenka Turzová (předsedkyně)
  • MUDr. Václav Ranc (místopředseda)​
  • MUDr.Wieslaw Strzondala​
  • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
  • JUDr. Radek Policar

Složení ​revizní komise č. 2: 

  • PharmDr. Ivana Hassmanová Cimalová, MBA (předsedkyně)
  • MUDr. Tomáš Srb (místopředseda)
  • ​Mgr. Jiří Matějček
  • Mgr. Ondřej Palan
  • ​Mgr. Jan Zapletal