Rehabilitační aktivity

2 000 Kč na rehabilitační aktivity

Prevence je základ a ty, kteří na ni dbají, chceme odměnit. Proto dospělí nad 18 let, kteří absolvují preventivní screeningové vyšetření, mohou získat 2 000 Kč na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v.z.p.

Jedná se například o masáže, sauna, plavání, jóga/pilates, cvičení SM systém, zdravotní cvičení, solná jeskyně, kryokomora, otužování, Kneippovy chodníky, hydroterapie (koupele, střiky), termoterapie (zábaly, obklady, parafínová lázeň), elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, vakuum kompresní terapie, laseroterapie, biolampa, akupunktura, plynové injekce. Rehabilitační/rekondiční aktivita může být poskytnuta i fyzioterapeutem.

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 2 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celé 2 000 Kč, nebo například o 1 100 Kč a následně o 900 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

POZOR! Žádat lze pouze online, prostřednictvím aplikace Moje VZP

Podmínky čerpání

1) obecné

 • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024
 • absolvování preventivního screeningového vyšetření, tedy kolorektálního srceeningu, screeningu děložního hrdla, mamografického screeningu ,screeningu plic nebo screeningu prostaty, a to v posledních 24 měsících před datem podání žádosti. Vyšetření musí být pojišťovně vykázána.

2) věk

 • příspěvek je určen klientům od 18 let
 • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti

3) na co nelze čerpat

 • na pronájem saun, bazénů, vířivek, solárií apod.
 • na doklady o úhradě za online aktivity/videokurzy, online sportovní/rehabilitační cvičení/programy apod.

  4) potřebné dokumenty

  • doklad o zaplacení rehabilitační aktivity
  • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024
  • z předloženého dokladu musí být jednoznačně zřejmý druh poskytnuté aktivity

  Jak žádost podat

  • pouze online formulářem přístupným z aplikace Moje VZPPozor! Aby bylo možné o příspěvek zažádat, je nutné mít v přehledu úhrad zdravotní péče evidováno potřebné vyšetření podle stanovených podmínek. Teprve poté vám aplikace Moje VZP umožní podání žádosti o příspěvek. Upozorňujeme, že celý proces, od vykázání poskytnuté zdravotní péče lékařem i nemocnicí až po její zaevidování, trvá až 3 měsíce.

  Termín podání žádosti

  Žádost je možné podat do 31. 12. 2024.

  Před podáním žádosti se zaregistrujte do aplikace Moje VZP a seznamte se s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.