Rehabilitační aktivity - podmínky

Při žádosti o příspěvek na Rehabilitační aktivity musí být splněna podmínka, že v posledních 24 měsících před datem podání žádosti absolvoval pojištěnec jeden nebo více celonárodních onkologických screeningů:

a) Karcinom kolorekta:

 • 15118 - MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU
 • 15119 - KOLOREKTÁLNÍ SCREENING-ANALYTICKÁ ČÁST, STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI
 • 15120 - SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ
 • 15121 - SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ POZITIVNÍ
 • 15105 - SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ NEGATIVNÍ
 • 15107 - SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ POZITIVNÍ
 • 81733 – KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KRVE VE STOLICI (s dg. Z121)

b) Karcinom děložního hrdla:

 • 95198 - CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE - SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA - NEGATIVNÍ NÁLEZ
 • 95199 - CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE - SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA - ABNORMÁLNÍ NÁLEZ
 • 95201 - VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV VCERVIKÁLNÍM STĚRU
 • 95202 - VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV V CERVIKÁLNÍM STĚRU – NEGATIVNÍ NÁLEZ.
 • 95203 - VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV V CERVIKÁLNÍM STĚRU – POZITIVNÍ

c) Karcinom prsu:

 • 89178 - SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ V DISPENZÁRNÍ PÉČI (OBĚ STRANY)
 • 89223 - SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH)
 • 89225 - DOPLŇUJÍCÍ MAMOGRAFIE KE SCREENINGOVÉ MAMOGRAFII DIGITÁLNÍ
 • 89510 - UZ PRSŮ JAKO DOPLNĚK SCREENINGOVÉ MAMOGRAFIE (VČETNĚ SPÁDOVÝCH UZLIN)
 • 89314 - PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE PRSU ŘÍZENÁ RDG METODOU (MR NEBO UZ)
 • 89814 - DRUHÉ ČTENÍ MAMOGRAFICKÝCH SNÍMKŮ VE SCREENINGU

d) Karcinom plic:

 • 25507 - VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC
 • 25504 - ROZŠÍŘENÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU
 • 25224 - KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ OXIDU UHELNATÉHO (CO) VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU
 • 89663 - CT HRUDNÍKU V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC - NEGATIVNÍ VÝSLEDEK
 • 89664 - CT HRUDNÍKU V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC - NEURČITÝ VÝSLEDEK
 • 89665 - CT HRUDNÍKU V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC - POZITIVNÍ VÝSLEDEK
 • 01196 - MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC – ZAHÁJENÍ SLEDOVÁNÍ POJIŠTĚNCE V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC
 • 01197 - MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC – BEZ NÁSLEDNÉHO SLEDOVÁNÍ POJIŠTĚNCE V RÁMCI ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC

e) Karcinomu prostaty:

 • 01131: PSA DO 1,0 UG/L – INFORMACE V PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY
 • 01132: PSA 1,0-2,99 UG/L – INFORMACE V PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY
 • 01133: PSA 3,0 UG/L A VÍCE INFORMACE V PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

Platné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024