OSVČ v režimu paušální daně

Veškeré informace o OSVČ v paušálním režimu obdrží VZP elektronicky přímo z Finanční správy, a proto OSVČ na VZP ohledně paušální daně nic neoznamuje.

1)
OSVČ podnikající již v předešlém roce, která vstoupila od 1. 1. následujícího roku do paušálního režimu

Vůči VZP u OSVČ, která od ledna vstoupila do paušálního režimu, nevyplývá žádná oznamovací povinnost a ani odvod zdravotního pojištění Žádost o zařazení do paušálního režimu se provádí vůči příslušnému finančnímu úřadu. Ten následně o vzniku paušálního režimu sám informuje zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Ostatní oznamovací povinnosti ale zůstávají bez změny: např. pro OSVČ v paušálním režimu, které jsou zároveň studenty, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku atd.

Vstoupit do paušálního režimu je možno vždy pouze k 1. 1. daného kalendářního roku (oznámení o vstupu do paušálního režimu je možno podat správci daně nejpozději do 10. 1. – připadá-li tento termín na sobotu, neděli či den pracovního klidu, posouvá se termín pro odevzdání na následující pracovní den).

Přehled OSVČ za rok kdy OSVČ nebyla evidována v režimu paušální daně  je nutno podat a vyplnit bez ohledu na případný vstup do paušálního režimu v následujícím roce, neboť se týká pouze roku kam ještě paušální režim žádným způsobem nezasahoval.

2)
OSVČ evidována v paušálním režimu daně v předchozím roce a nadále v paušálním režimu pokračuje i v roce následujícím

Vůči VZP u OSVČ, která v paušálním režimu pokračuje i v následujícím roce podnikání, nevyplývá žádná oznamovací povinnost a ani platba záloh na zdravotního pojištění. Příslušný finanční úřad o pokračování paušálního režimu sám informuje zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

3)
OSVČ zahajuje podnikání a rovnou žádá o paušální režim

Vůči VZP není nutné při vzniku nové OSVČ, která zároveň vstupuje do paušálního režimu, splnit oznamovací povinnost, že osoba se stává (od nějakého dne) osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Tuto skutečnost povinně zdravotním pojišťovnám hlásí Finanční správa.

Žádost o zařazení do paušálního režimu se provádí vůči příslušnému finančnímu úřadu. Ten následně o vzniku paušálního režimu sám informuje zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Vstoupit do paušálního režimu je možno pouze vždy ke dni zahájení samostatné výdělečné činnosti, tj. podat oznámení o vstupu do paušálního režimu současně s oznámením o zahájení činnosti.

Pokud se OSVČ, která v daném roce  zahajuje činnost, rozhodne zatím do paušálního režimu nevstupovat, plní v tomto roce  své povinnosti vůči VZP běžným způsobem – má oznamovací povinnost, hradí pojistné na zdravotní pojištění, podává Přehled OSVČ (viz článek Jak postupovat a kolik platit v roce zahájení činnosti). Pokud by se posléze tato OSVČ rozhodla do paušálního režimu vstoupit, musí počkat na počátek následujícího kalendářního roku – viz odstavec 1).

4)
OSVČ, která nežádá o paušální režim

Vůči VZP se nic nemění, všechny dosavadní povinnosti nadále platí.

Více informací o paušálním režimu a jeho podmínkách naleznete na webových stránkách Finanční správy, např. v článku Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy.

Informace o paušální dani včetně odpovědí na nejčastější otázky najdete na našem webu v článku Novinka pro OSVČ – paušální režim daně z příjmů a pojistných na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění. Není ale vhodný pro každého.

Přílohy: