Povinnosti OSVČ

Pokud pojištěnec vykonává samostatnou výdělečnou činnost, pro kterou je ve vztahu ke zdravotnímu pojištění osobou samostatně výdělečně činnou, má vůči své zdravotní pojišťovně podle zákona řadu povinností.

  • Nejdůležitější povinností OSVČ je oznámení o zahájení a ukončení činnosti, oznámit ale musíte třeba i změnu účtu, z něhož hradíte pojistné.

  • OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku vypočteného na základě přehledu o výši daňového základu za uplynulý rok.

  • Každá OSVČ musí své zdravotní pojišťovně podat přehled o výši daňového základu za uplynulý rok.