Otázky v tématu: Platby pojistného OSVČ

Kde získám formulář přehledu OSVČ a jakým způsobem ho můžu podat?
Na jaké číslo účtu mám posílat úhrady pojistného?
Jak platím pojistné, pokud jsem podnikatelka a pečuji zároveň o dítě?
Můžu si sám snížit zálohu na pojistné, když mi poklesnou příjmy?
Kdy musím předložit pojišťovně přehled o příjmech a výdajích?
Jaké mám jako OSVČ povinnosti při změně zdravotní pojišťovny?
Musím jako OSVČ platit zálohy na pojistné, když jsem nemocný?
Co mi hrozí, když nebudu platit pojistné?
Musejí všichni platit pojistné?
Jak si můžu ověřit, jestli VZP něco nedlužím?
Můžu se odvolat proti platebnímu výměru?
Jak můžu zažádat o prominutí penále?
Jaké platím měsíční zálohy na pojistné, když jsem začal podnikat?
Jak podat přehled OSVČ a zaplatit doplatek pojistného po změně pojišťovny v půli loňského roku?
Jak se mění platby pojistného v roce 2018?