Můžu si sám snížit zálohu na pojistné, když mi poklesnou příjmy?

Sám si výši zálohy upravit nemůžete. O její snížení však můžete požádat svou zdravotní pojišťovnu písemnou žádostí. Zdravotní pojišťovna žádosti vyhoví, pokud došlo v kalendářním roce v porovnání s předcházejícím kalendářním rokem k poklesu příjmu tak, jak stanoví zákon. Změněná výše zálohy na pojistné platí nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Související otázky pro téma: Platby pojistného OSVČ