Otázky v tématu: Platby pojistného

Na jaké číslo účtu mám posílat úhrady pojistného?
Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. Jak je to s hrazením zdravotního pojištění?
Ukončil jsem studium na vysoké škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?
Ukončil jsem maturitou studium na střední škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči pojišťovně?
Neudělal jsem maturitu. Co to pro mě znamená ohledně zdravotního pojištění?
Platí za mne stát zdravotní pojištění, pokud přeruším studium?
Do kdy platí stát pojistné za studenta, který se rozhodl studium nedokončit?
Pokud bych byl během čerpání předdůchodu zaměstnán, bude za mě po tuto dobu platit zdravotní pojištění stát?
Odcházím do důchodu – jsou s tím vůči pojišťovně spojeny nějaké povinnosti?
Jsem důchodce, ale plánuji ještě pracovat, případně podnikat. Jak je to s platbami zdravotního pojištění?
Dosáhl jsem důchodového věku, ale pro přiznání starobního důchodu nesplňuji podmínku odpracovaných let. Jak je to s platbami zdravotního pojištění?
Kdo platí pojistné za zaměstnance?
Kdy za mě platí pojistné stát?
Musejí všichni platit pojistné?
Jak si můžu ověřit, jestli VZP něco nedlužím?