Otázky v tématu: Platby pojistného

Mám povinnost platit pojistné, i když nemám příjem?
Jak je to s platbou zdravotního pojištění za děti?
Jak je to s platbou pojistného o prázdninách mezi bakalářským a magisterským studiem a mezi magisterským a doktorským studiem?
Jak se mění platby pojistného v roce 2018?
Jako OSVČ platím zálohy na pojistné ve stanovené minimální výši. Mohu je tak platit až do podání přehledu za uplynulý rok a změnit výši záloh až na základě nového výpočtu?