Otázky v tématu: Elektronická komunikace

Dávka vyúčtování (event. některé doklady), kterou jsem poslal, je chybná, co mám dělat?
Poslal jsem chybně vyplněnou fakturu. Co mám dělat?
Platí pořád povinnost předávat dávky spolu s průvodním listem dávky?
Jaký je rozdíl mezi dokladem a dávkou?
Musím vykazovat DP1 a DP4 v samostatných dávkách?
Jaký je rozdíl mezi IČZ a IČP?
V dávce, kterou jsem předložil, mi byl odmítnut výkon (je uvedený na sestavě R1449). Je odmítnutý celý doklad?