Proč nejsou v aplikaci Moje VZP on-line údaje o čerpané zdravotní péči?

Přehled v aplikaci Moje VZP obsahuje zdravotní služby, které zdravotnická zařízení pojišťovně vykázala a pojišťovna je zpracovala a uznala. Doba zpracování obvykle trvá do 50 dnů od ukončení konkrétního kalendářního měsíce. Zdravotnická zařízení navíc mohou vykazovat poskytnuté zdravotní služby se zpožděním, které může být i 3 měsíce. To vše dohromady může vést k jistému prodlení mezi dobou čerpání zdravotní péče a dobou, kdy se objeví v aplikaci Moje VZP.

Související otázky pro téma: Elektronická komunikace