Zaplatí mi VZP komplexní preventivní prohlídku?

Každý pojištěnec má z prostředků veřejného zdravotního pojištění nárok na úhradu preventivní prohlídky u praktického lékaře (1x za 2 roky), stomatologa (2x ročně) a ženy u gynekologa (1x ročně). Jejich obsah a časové rozmezí upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb. Zde je také stanoveno, jaké věkové skupiny osob a jak často mají absolvovat screeningová vyšetření za účelem včasného zjištění onkologických onemocnění. Účelem všech těchto prohlídek je včasné zjištění ohrožení nebo poruch zdraví. Jiné než výše uvedené preventivní prohlídky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Podrobnosti k tomuto tématu najdete zde.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče