Ukončil jsem maturitou studium na střední škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči pojišťovně?

Pokud po složení maturitní zkoušky v řádném termínu nebudete pokračovat ve studiu, platí za vás stát pojistné jako za nezaopatřené dítě do konce školního roku a v době bezprostředně navazujících posledních školních prázdnin. Důležité ovšem je, že v době prázdnin nevykonáváte po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pokud budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu, jste nezaopatřeným dítětem po dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy (a pak dále jako student VŠ, max. ale do věku 26 let).

Pokud po ukončení školy nenastoupíte ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačnete podnikat, nepřihlásíte se mezi uchazeče o zaměstnání, patříte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. To musíte oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sám pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Další otázky pro téma: Platby pojistného
Na jaké číslo účtu mám posílat úhrady pojistného?
Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. Jak je to s hrazením zdravotního pojištění?
Ukončil jsem studium na vysoké škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?