Proč zve pojišťovna na onkologické prohlídky jen lidi do 70 let?

Tato věková hranice byla stanovena pouze při specifikaci cílové skupiny klientů v rámci projektu adresného zvaní na screeningové prohlídky. Cílové skupiny, které jsou do adresného zvaní zařazeny, definoval expertní tým projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“. Horní věkovou hranici 70 let odborníci zvolili s ohledem na maximální možný dopad na snižování úmrtnosti ve všech třech typech screeningových programů.

I nadále ale probíhají screeningová vyšetření bez omezení horní věkovou hranicí. Na prohlídku mají dle vyhlášky o preventivních prohlídkách nárok i starší klienti, a pokud tedy o prohlídku projeví u svého lékaře zájem, bude jim samozřejmě provedena a uhrazena. U rakoviny děložního hrdla je pro účely projektu zvaní posunuta též dolní věková hranice cílové skupiny, a to na 25 let (ale tento screening je plně hrazen již od 15 let).

Každá žena má nárok na screening nádorů děložního hrdla už od 15 let a na screening nádorů prsu (mamografii) od 45 let. Ženy i muži pak mají nárok od 50 let na screening nádorů tlustého střeva a konečníku.

Více informací k tomuto tématu najdete zde.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče