Kdy musím předložit pojišťovně přehled o příjmech a výdajích?

Jako OSVČ máte povinnost předložit přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byl pojištěn v období, za které tento přehled podáváte.

Vyplněný formulář musíte předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jste měl podat daňové přiznání za daný kalendářní rok (přičemž daňové přiznání se podává do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, to znamená do 1. 4.). Konkrétní datum se může v jednotlivých letech trochu měnit - obecně totiž platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se termín na první následující pracovní den.

Příklad pro rok 2018:

  • podání daňového přiznání - do úterý 3. 4. (první pracovní den po neděli 1. 4.; na 2. 4. připadá Velikonoční pondělí)
  • podání přehledu zdravotní pojišťovně - do čtvrtka 3. 5. (1 měsíc od 3. 4.)

OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání, musí podat své zdravotní pojišťovně přehled do 8. dubna (je-li to sobota, neděle nebo svátek, tak následující pracovní den).

OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna. Daňové přiznání podávají do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pak mají 1 měsíc na podání přehledu zdravotní pojišťovně. Příklad pro rok 2018: do pondělí 30. 4. doložit, že daňové přiznání dělá daňový poradce, do pondělí 2. 7. podat daňové přiznání a do čtvrtka 2. 8. podat přehled zdravotní pojišťovně.

Přehled můžete vždy podat i dříve, ale do 8 dnů od data jeho podání musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v přehledu vypočtete jako roční pojistné.

Pokuta za nepředložení přehledu ve stanovené lhůtě může činit až 50 000 Kč.

Související otázky pro téma: Platby pojistného OSVČ