Jakou zdravotní péči mi zaplatí pojišťovna?

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby, které mají zlepšit nebo zachovat zdravotní stav pojištěnce nebo zmírnit jeho utrpení. Jedná se zejména o:

  • diagnostickou a léčebnou zdravotní péči (ambulantní a ústavní)
  • pohotovostní a záchrannou službu
  • preventivní péči
  • ošetřovatelskou a paliativní péči
  • léčebně rehabilitační péči
  • lázeňskou léčebně rehabilitační péči a péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách
  • poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
  • poskytování stomatologických výrobků (podle platného ceníku stomatologických výrobků)

Tato zdravotní péče vám bude poskytnuta bezplatně ve zdravotnickém zařízení, jež má smlouvu s VZP. Avšak v případě akutní potřeby lékařského ošetření vás nesmí odmítnout ani zařízení, které smlouvu nemá. Pokud byste byli ošetřeni v nesmluvním zařízení, musíte být po poskytnutí neodkladné péče informován o možnosti provedení další péče ve smluvním zařízení, za předpokladu, že váš zdravotní stav umožňuje přesun.

Další podrobnosti naleznete zde.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče