Úhrada nutné a neodkladné zdravotní péče

Úhrada nutné péčeV případě akutní potřeby lékařského ošetření nesmíte být zdravotnickým zařízením - ani nesmluvním -odmítnuti a musíte být ošetřeni bez požadování jakékoliv úhrady.

Ze zákona je nesmluvním zdravotnickým zařízením zdravotními pojišťovnami hrazena pouze nutná a neodkladná péče, kterou se rozumí poskytnutí zdravotní péče

  • při úrazu,
  • při vzniku akutního onemocnění,
  • při akutním zhoršení zdravotního stavu,
  • při neodkladném porodu,

kde by odklad zdravotní péče mohl vést k ohrožení života nebo k závažnému zhoršení zdravotního stavu.

Každý pojištěnec by měl být po poskytnutí nutné a neodkladné péče v nesmluvním zdravotnickém zařízení informován o možnosti poskytování další péče hrazené ze zdravotního pojištění ve smluvním zařízení (pokud jeho zdravotní stav dovoluje přesun do tohoto zařízení) s tím, že si další péči v nesmluvním zařízení již bude muset plně hradit. Ošetření v nesmluvních zdravotnických zařízeních proto volte jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nebezpečí z prodlení a nesmluvní zařízení je nejdostupnější.

Doporučujeme našim pojištěncům, aby dávali přednost smluvním zdravotnickým zařízením VZP ČR, jejichž počet je ve všech oblastech ČR dostatečný. Seznamy zdravotnických zařízení, s nimiž má VZP ČR uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, jsou k dispozici na všech klientských pracovištích VZP ČR.