Jaké jsou roční ochranné limity u doplatků na léky?

Roční limit na započitatelné doplatky za předepsané léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou částečně hrazené ze zdravotního pojištění a byly vydané na území ČR, je od 1. 1. 2018 stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění takto:

  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku)
  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)
  • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců.

Do 31. 12. 2017 byl limit 2 500 Kč pro děti do 18 let a pojištěnce nad 65 let, pro všechny ostatní pojištěnce 5 000 Kč za kalendářní rok.

Částky zaplacených započitatelných doplatků, které přesáhnou daný limit, zdravotní pojišťovna pojištěncům automaticky vyplatí, a to buď složenkou, nebo na základě žádosti převodem na účet.

Částka překračující limit je vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen (resp. do 60 kal. dnů po uplynutí 4. čtvrtletí u částky, která nepřesáhla 50 Kč).

Více informací k regulačním poplatkům a doplatkům, včetně změn od jejich zavedení v roce 2008, najdete zde.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče