Co je započitatelný doplatek na léky, který se počítá do ochranného limitu pacienta?

Pacient při vydání léčivého přípravku doplácí rozdíl mezi cenou přípravku v lékárně a stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění (stanovuje ji Státní ústav pro kontrolu léčiv). Do ochranného limitu pacienta se podle zákona nezapočítávají všechny pacientovy doplatky, ale jen tzv. započitatelné doplatky.

Započítávají doplatky na pojišťovnou částečně hrazené léčivé přípravky s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší. Započitatelný doplatek je tedy "nastaven" na hodnotu nejnižšího doplatku, který se v dané skupině vyskytuje.

Započitatelný doplatek není u všech částečně hrazených přípravků. Je-li ve skupině terapeuticky zaměnitelných léků přípravek pojišťovnou plně hrazený, bude započitatelný doplatek nulový.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče