Jak se mám přihlásit k VZP?

Přeregistrace je možná jen k 1. červenci, nebo k 1. lednu. Svůj zájem o přeregistraci nám můžete sdělit prostřednictvím webového formuláře a my vám k podpisu zašleme již předvyplněnou přihlášku, nebo si ji můžete stáhnout zde: přihláška [PDF].

Abyste byli přeregistrovaní k 1. červenci, musíte přihlášku podat v období od 1. ledna do 31. března. Abyste byli přeregistrovaní k 1. lednu, musíte ji podat v období od 1. července do 30. září.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete podat na kterémkoli pracovišti VZP, nebo ji můžete odeslat poštou (na poštovním razítku musí být max. datum 31. března, resp. 30. září).

Na pobočce budete potřebovat průkaz totožnosti potvrzující trvalé bydliště na území ČR, případně doklad o trvajícím zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Osoby samostatně výdělečně činné předkládají ještě doklad o výši záloh na pojistné. Další doklady jsou nutné např. k prokázání nároku na zařazení do kategorie státních pojištěnců (potvrzení o studiu, rozhodnutí o přiznání důchodu, potvrzení o evidenci na úřadu práce apod.)

Více informací najdete na stránce Jak se zaregistrovat k VZP.

Související otázky pro téma: Přihlášení k VZP