Jak se mám přihlásit k VZP?

Přeregistrace je možná jen k 1. červenci, nebo k 1. lednu. Abyste byli přeregistrovaní k 1. červenci, musíte podat přihlášku v období od 1. ledna do 31. března. Abyste byli přeregistrovaní k 1. lednu, musíte ji podat v období od 1. července do 30. září. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete podat na kterémkoli pracovišti VZP.

Budete potřebovat průkaz totožnosti potvrzující trvalé bydliště na území ČR, případně doklad o trvajícím zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Osoby samostatně výdělečně činné předkládají ještě doklad o výši záloh na pojistné. Další doklady jsou nutné např. k prokázání nároku na zařazení do kategorie státních pojištěnců (potvrzení o studiu, rozhodnutí o přiznání důchodu, potvrzení o evidenci na úřadu práce apod.)

Více informací najdete zde.

Související otázky pro téma: Přihlášení k VZP
Kdy je poslední termín pro přeregistraci k VZP, jestliže poslední březnový, resp. zářijový den připadá na sobotu či neděli?
Jak mám přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozené dítě?
Pokud nejsem občan ČR, ale mám zde trvalý pobyt a jsem tu zaměstnána, má moje dítě nárok na pojištění u VZP, nebo musí mít pojištění komerční?