Jak mám přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozené dítě?

Přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění musíte provést jako jeho zákonný zástupce do osmi dnů ode dne narození u té zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte. Není-li matka narozeného dítěte účastna veřejného zdravotního pojištění, ale otec ano, stává se dítě pojištěncem jeho zdravotní pojišťovny a u ní je nutno dítě přihlásit. Registrace novorozence ke zdravotní pojišťovně matky/otce dítěte je povinná.

Dítě může přihlásit vedle zákonného zástupce také jeho opatrovník nebo poručník. Předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

V případě, že do 8 dnů po narození nebude k dispozici rodný list dítěte s uvedením rodného čísla, provede se registrace co nejdříve po uplynutí lhůty.

Přihlásit novorozence k VZP můžete i bez osobní návštěvy na pobočce.

 • Jestliže je matka dítěte pojištěna u VZP, je možno pro přihlášení dítěte k VZP využít on-line přihlášku, k níž přiloží sken nebo fotografii rodného listu dítěte.
 • V ostatních případech je třeba vyplnit formulář Přihláška pojištěnce. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete pojišťovně poslat spolu s kopií rodného listu dítěte poštou nebo datovou schránkou  a můžete ji samozřejmě podat i osobně na  kterémkoli klientském pracovišti VZP. Bližší informace najdete v článku Jak podat přihlášku. Pouze na pobočce vyřídíte přihlášení dítěte v situaci, kdy je přihlašováno ke zdravotní pojišťovně svého otce.

Další informace získáte v článku Jak přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozence  nebo na infolince 952 222 222.

Za přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění nejsou stanoveny žádné poplatky. Za nesplnění této povinnosti může VZP uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Nejčastější dotazy maminek

 • Co dělat, pokud nemám rodný list dítěte a již uběhlo 8 dní po porodu?
  I když nedostanete rodný list miminka do 8 dnů od porodu, nemusíte se ničeho obávat. Narození dítěte nám v klidu nahlaste, až budete mít dokument k dispozici.
 • Kdy a jak dostanu pro dítě průkaz pojištěnce?
  Jakmile nám vše nahlásíte, dostanete od nás dočasný průkaz pojištěnce, se kterým se budete za vaše miminko prokazovat u lékaře do doby, než vám bude doručena kartičku pojištěnce vašeho dítěte. Pozor! Veškerá korespondence týkající se vašeho miminka je zasílána na jeho jméno.
 • Na co mám nárok v době těhotenství a po porodu?
  Kromě péče, o které rozhoduje ošetřující lékař a která je běžně poskytována v intervalu 4–6 týdnů (optimálně 1x měsíčně) do 36. týdne gravidity a od 37. týdne do termínu porodu jedenkrát týdně, za vás pojišťovna zaplatí například tři preventivní prohlídky u zubaře, nebo ultrazvuková vyšetření do 14., ve 20.–22. a ve 30.–32. týdnu těhotenství. Navíc můžete získat i zajímavé příspěvky z fondu prevence, nebo slevy u partnerů našeho Klubu pevného zdraví.
 • Musím pojišťovně hlásit nástup na mateřskou dovolenou?
  Ano, to je nutné, abychom věděli, že patříte do kategorie státních pojištěnců. Za zaměstnané ženy ale hlásí jejich nárok na platbu pojistného státem jejich zaměstnavatel. Pokud na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, není už třeba hlásit nic, stále patříte do stejné kategorie státních pojištěnců. Bylo by ale nutné například hlásit, že ženě skončila mateřská dovolená a rodičovskou dovolenou čerpá muž.
 • Jak je to se zálohami, pokud podnikám?
  Pokud jako OSVČ neoznámíte pojišťovně ukončení samostatné výdělečné činnosti, máte i nadále povinnost hradit zálohy na pojistné. V obdobích, kdy máte po celý měsíc nárok na platbu pojistného státem, pro vás ale neplatí minimální vyměřovací základ – zálohy na pojistné tedy hradíte ze skutečně dosažených příjmů. Ten pro vás dále neplatí, jestliže celodenně osobně a řádně pečujete alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku.
 • Na jakou péči a jaká očkování má nárok mé dítě?
  Veškeré informace o hrazené preventivní péči nejenom pro vaše miminko, ale i pro vás najdete zde.

Související otázky pro téma: Přihlášení k VZP