Potřebné dokumenty

Potřebné dokumentyPři registraci je potřeba se prokázat průkazem totožnosti, resp. dokladem potvrzujícím trvalé bydliště na území České republiky nebo trvání zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR.

Před datem přeregistrace vám přijde poštou nejen průkaz pojištěnce VZP, ale i formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce. Prosíme, uveďte v něm aktuální údaje a doručte ho na VZP.

Osoby samostatně výdělečně činné jsou podle zákona povinny přeložit doklad o výši odváděných záloh na pojistné.

Osoby, za které je plátcem pojistného stát, musí doložit svůj nárok na zařazení do této kategorie pojištěnců.

Které doklady je třeba předložit:

  • podnikatel (OSVČ) – fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu v předcházejícím kalendářním roce (vystaví ho dosavadní zdravotní pojišťovna)
  • studující – potvrzení o studiu (učiliště, střední či vysoké školy)
  • důchodce – potvrzení o přiznání důchodu
  • nezaměstnaný v evidenci úřadu práce – potvrzení z úřadu práce

Příslušné doklady je třeba předložit pojišťovně aktuálně k datu přeregistrace (tj. do 8 dnů po 1. 1. nebo po 1. 7.).