Po půlstoletí klesl v Česku počet diabetiků, o zlepšení ale nejde, na vině je covid-19

 10. 11. 2021 | Tiskové zprávy

Víc než půl milionů klientů VZP (562 tis.) se vloni léčilo s diabetem. Každoroční nárůst výskytu této nemoci v populaci zastavila až pandemie covid-19.

„S diabetem se vloni léčilo o 10 tisíc méně klientů VZP než v roce 2019, tato statistika má bohužel s covidovou situací přímou souvislost,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Prof. Martin Prázný, vědecký sekretář České diabetologické společnosti, vysvětluje: „V České republice došlo poprvé po více než padesáti letech sledování počtu pacientů s diabetem k jeho poklesu. Bohužel se ale nejedná o dobrou zprávu, počet pacientů s diabetem se totiž snížil v souvislosti s jejich zvýšenou úmrtností během covidové pandemie. U pacientů, kteří nemají diabetes pod kontrolou, je šance na horší průběh covidu a úmrtí vyšší. Kvalitní léčba diabetu riziko komplikací snižuje.“ Analýzu VZP vydává k příležitosti Světového dne diabetu, který připadá na 14. listopadu.

Náklady VZP na léčbu diabetu mellitu kontinuálně rostou, za posledních pět let více než o 20 %. Vloni už dosáhly 8,3 mld. Kč, zhruba polovinu (56 %) představují léky na předpis. Náklady na antidiabetika rostou zejména díky úhradám modernějších přípravků, jež mají méně nežádoucích účinků a také pozitivní vliv na některé další komorbidity pacientů s diabetem, jako je například prevence srdečního selhání, ledvinových onemocnění apod. Do pozadí naopak ustupují starší léčiva, která měla negativní vliv například na růst hmotnosti, riziko hypoglykémie, lékové interakce a další.

Počet klientů VZP, kteří se léčili s diabetem v uplynulých 5 letech, a náklady na jejich léčbu

 

Počet pacientů

Náklady na léčbu v tis. Kč

2016

548 886

6 870 959

2017

553 015

7 090 615

2018

557 157

7 340 215

2019

571 244

7 791 359

2020

561 807

8 289 695

„Registraci získávají stále další přípravky, které následně přicházejí na trh, spektrum léčebných možností se dále rozšiřuje a modernější léčba se taktéž otevírá širšímu spektru pacientů. Podmínky pro její nasazení se neustále aktualizují v souladu s doporučenými postupy a v rámci systému úhrad jsou tato kritéria upřesňována. Modernější léčba je tak dostupnější stále širší populaci pacientů. Pro naše klienty je to samozřejmě dobrá zpráva, z hlediska kvality jejich života s touto nemocí se opravdu výrazně posouváme k lepšímu. Musíme ale také myslet na udržitelnosti nákladů na zdravotní péči, a v té souvislosti se proto stále naléhavěji vkrádá otázka prevence této choroby,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Nejvíce pacientů s diabetem VZP eviduje ve věkové kategorii 70–79 let (191 tis.). Nejvyšší náklady na léčbu na jednoho pacienta jsou pak vykazovány u dětí a mladistvých do dvaceti let. Zatímco průměrné roční náklady na léčbu jednoho pacienta představují zhruba 15 tisíc korun, ve věkové kategorii do dvaceti let dosahují pětinásobku. U těchto pacientů jde nejčastěji o léčbu diabetu 1. typu, kdy je třeba přesně nahradit chybějící inzulin, což představuje významně vyšší náklady na léčbu.

Dále do nákladů vstupují úhrady dalších zdravotnických prostředků, jako jsou inzulínové pumpy nové generace, glukometry nebo senzory na monitorování glykémie. Právě senzory jsou například vůbec nejdražším zdravotnickým prostředkem, jejž hradí VZP jednotlivci. Jen v loňském roce je VZP zajistila 11 tisícům svých pojištěnců, což v nákladech pojišťovny znamená 411 milionů korun,“ vysvětluje Zdeněk Kabátek.

Také léčba diabetu 2. typu je stále modernější. Od letošního roku byla zajištěna dostupnost inovativních antidiabetik ze skupiny agonistů glukagon-like peptidu 1 (GLP-1 RA) pro širší skupinu pacientů. Jedná se o účinné látky podávané pacientovi v delších časových intervalech a podkožně.

Diabetes mellitus

V přibližně 90 % případů onemocnění jde o diabetes 2. typu. Zbytek tvoří pacienti s diabetem 1. typu, těhotenským diabetem a specifickými typy diabetu. Typickými příznaky diabetu je zvýšený pocit žízně, výrazný úbytek hmotnosti, únava či častá plísňová onemocnění. Prevence diabetu 2. typu je komplexní, zahrnuje především vhodný výběr stravy, dostatek pohybu a celkově zdravý životní styl.

Prevence

VZP svým klientům nabízí řadu příspěvků, např. dospělým až 1 000 Kč na podpůrné přípravky pro odvykání kouření nebo dětem i dospělým až 800 Kč, resp. 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity. Pro klienty, kteří již diabetem trpí, má pojišťovna v nabídce příspěvek až 500 Kč na zdravotní pomůcky pro diabetiky, jako jsou například dezinfekční prostředky, testovací proužky, příslušenství k inzulinové pumpě apod.

Preventivní prohlídky

V rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře se od 18 let věku každé 2 roky provádí orientační chemické vyšetření moči a od věku 45 let v téže periodicitě také laboratorní vyšetření glykémie, při nichž by měl být dosud nepoznaný diabetes u pacienta zachycen.

VZP PLUS – DIABETES (od r. 2019)

Program je nabízen poskytovatelům v oboru všeobecného praktického lékařství, ambulantním specialistům v oboru diabetologie a vnitřního lékařství. VZP je bonifikuje za důslednou péči o své pacienty s diagnózou diabetes mellitus. Cílem je zlepšení kvality poskytované péče, snížení rizika komplikací spojených s diagnózou diabetu a tím snížení nákladů na následnou léčbu. V programu je hodnoceno pět kvalitativních kritérií, jako vyšetření glykovaného hemoglobinu, cholesterolu, očí nebo ledvin.

Diabetes mellitus – incidence podle krajů

 

Počet pacientů

Rok 2016

Rok 2020

Hlavní město Praha

56 059

59 745

Středočeský kraj

62 006

64 902

Jihočeský kraj

36 328

37 649

Plzeňský kraj

30 312

31 114

Karlovarský kraj

17 805

18 585

Ústecký kraj

53 553

55 555

Liberecký kraj

26 151

27 652

Královéhradecký kraj

30 474

31 594

Pardubický kraj

33 046

34 482

Vysočina

35 566

35 828

Jihomoravský kraj

57 856

58 017

Olomoucký kraj

28 965

28 152

Moravskoslezský kraj

43 421

41 746

Zlínský kraj

37 344

36 786

Celkem

548 886

561 807

Viktorie Plívová
tisková mluvčí