Odvykání kouření

V rámci prevence kardiovaskulárních a dalších závažných onemocnění můžete získat příspěvek na odvykání kouření:

 • až 2 500 Kč na léčivý přípravek Champix (účinná látka Vareniklin) nebo na volně prodejné léčivé přípravky zakoupené v lékárně (tj. na náhradní léčbu nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky).

Příspěvek je poskytnut po skončení léčby (případně i v době léčby) uskutečněné na doporučení:

 1. ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku a předložení platebních dokladů na výše uvedené léčivé přípravky,
 2. odborného konzultanta odborného pracoviště České lékárnické komory a předložení platebních dokladů na volně prodejné léčivé přípravky zakoupené v lékárně,
 3. praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost a současně od odborného konzultanta odborného pracoviště České lékárnické komory a předložení platebních dokladů za nákup léčivého přípravku Champix (účinná látka Vareniklin).

O příspěvek lze požádat 1x za 3 kalendářní roky (pokud byl čerpán v roce 2018 nebo 2019, nelze o něj žádat v roce 2020).

  Jak získat příspěvek?

  Předložte do 30. 11. 2020 doklad o zaplacení výše uvedených léčivých přípravků na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat datovou schránkou nebo poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

  Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

  K žádosti o příspěvek na odvykání kouření je třeba předložit originál doporučení léčby závislosti na tabáku, které je potvrzeno razítkem a podpisem lékaře nebo odborného konzultanta.

  Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.