Odvykání kouření

Žádost o tento příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2019 již není možno podat – termín byl stanoven na 30. 11. 2019. Sledujte stránky www.vzp.cz/vyhody pro informace o příspěvcích na rok 2020.

V rámci prevence kardiovaskulárních a dalších závažných onemocnění můžete získat příspěvek na odvykání kouření:

  • až 2 500 Kč na léčivý přípravek Vareniklin (Champix) nebo na volně prodejné léčivé přípravky zakoupené v lékárně (tj. na náhradní léčbu nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky).

Příspěvek je poskytnut po skončení léčby (případně i v době léčby) uskutečněné na doporučení:

  1. ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku a předložení platebních dokladů na výše uvedené léčivé přípravky,
  2. odborného konzultanta odborného pracoviště České lékárnické komory a předložení platebních dokladů na volně prodejné léčivé přípravky zakoupené v lékárně,
  3. praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost a současně od odborného konzultanta odborného pracoviště České lékárnické komory a předložení platebních dokladů za nákup léčivého přípravku Vareniklin (Champix).

Odkazy:

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

K žádosti o příspěvek na odvykání kouření je třeba předložit originál doporučení léčby závislosti na tabáku, které je potvrzeno razítkem a podpisem lékaře nebo odborného konzultanta, a originál platebního dokladu o úhradě výše uvedených léčivých nebo podpůrných přípravků.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.