Pohybové aktivity

Smyslem poskytování příspěvku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity dlouhodobého charakteru je podpora rozvoje dětí a prevence kardiovaskulárního onemocnění. Proto příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity. Můžete získat:

  • až 500 Kč pro děti ve věku do 1 roku na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod.
  • 1 000 Kč pro děti ve věku od 1 roku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika) nebo pro děti od 2 let na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením. Příspěvek lze využít i na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře.

Školským zařízením se rozumí školy typu mateřská/základní/střední škola, nikoli DDM. Pohybová aktivita může být organizována i externím partnerem spolupracujícím se školou, např. Asociací školních sportovních klubů (AŠSK), pokud pohybová aktivita probíhá v prostorách školy či v době školní výuky (např. plavání apod.). K platebnímu dokladu od externího partnera je třeba doložit i potvrzení vystavené školou, prokazující spolupráci.

Pod pohybovou aktivitu lze zařadit i úhradu startovného nebo členského příspěvku. U dětí od 15 let, kde již tyto aktivity často nejsou organizované v kroužcích, uznáváme jako doklad i permanentky za pohybové aktivity.

Pro jednoleté dítě můžete v roce 2020 požádat o příspěvek až 1 500 Kč – do 1 roku věku 500 Kč např. na plavání kojenců a následně po 1. narozeninách až 1 000 Kč na mimoškolní pohybové aktivity. Splnění podmínek pro vyplacení příspěvku (věková hranice) je posuzováno k datu podání žádosti.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020 doklad o zaplacení dané aktivity na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat prostřednictvím webového formuláře, datovou schránkou nebo poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte nebo svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.