Pohybové aktivity

Smyslem poskytování příspěvku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity dlouhodobého charakteru je podpora rozvoje dětí a prevence kardiovaskulárního onemocnění. Proto příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity. Můžete získat:

  • až 500 Kč pro děti ve věku do 1 roku na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod.
  • až 500 Kč pro děti ve věku od 1 roku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika ). Pohybovou aktivitu lze hradit i formou členského příspěvku (např. na fotbal). U dětí od 15 let, kde už tyto aktivity často nejsou organizované v kroužcích, uznáváme jako doklad i permanentky za pohybové aktivity. Příspěvek lze využít i na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře.
  • až 500 Kč pro děti ve věku od 2 let na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením nebo Asociací školních sportovních klubů ČR.

Celkem pro své dítě můžete požádat o příspěvek až 1 000 Kč, např. na plavání kojenců (do 1 roku) + v tomtéž roce na mimoškolní pohybové aktivity (od 1 roku), u starších dětí na školní + mimoškolní aktivity.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Nezapomeňte potřebné doklady (např. zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte, svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.).

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.