Pohybové aktivity ve škole i mimo ni, snížení nadváhy

Příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění: 

  •  500 Kč
    • na úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, praktického lékaře pro děti a dorost nebo diabetologa, nutričního terapeuta (specialista v oblasti výživy, nejedná se o výživového poradce) nebo
    • na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře nebo
    • na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a podobně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika aj. Příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity.
  •  500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.