Pohybové aktivity

Žádost o tento příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2019 již není možno podat – termín byl stanoven na 30. 11. 2019. Sledujte stránky www.vzp.cz/vyhody pro informace o příspěvcích na rok 2020.

Smyslem poskytování příspěvku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity dlouhodobého charakteru je zejména prevence kardiovaskulárního onemocnění a u starších osob i prevence poruch duševního zdraví. Proto příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity. Můžete získat:

  • až 500 Kč na pohybové aktivity ve věku do 65 let
    Příspěvek je poskytován na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu, tedy na předplatné, permanentky, členské příspěvky, a to na sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu a posílení středu těla. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, badminton, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, pilates, cvičení na velkých míčích, kruhový trénink, jóga aj. Příspěvek nelze čerpat na extrémní a nepojistitelné druhy sportů, ani na jednorázové sportovní aktivity a on-line kurzy pohybových aktivit. Přehled extrémních a nepojistitelných druhů sportů vychází z přehledu komerční pojišťovny Pojišťovny VZP, a.s.
    Pro pojištěnce ve věku od 18 let do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč. Uhrazena bude max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů (do max. výše 500 Kč).
  • až 500 Kč na rekondiční pohybové aktivity ve věku od 65 let
    Příspěvek je poskytován na rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla (např. Sokol, turistické kroužky), mj. i na všechny typy jógy. Příspěvek nelze čerpat na extrémní a nepojistitelné činnosti a sporty, ani na jednotlivé vstupenky a na kurzy cvičení on-line. U klientů nad 65 let neplatí podmínka stanovené minimální hodnoty platebních dokladů.

V kalendářním roce, kdy dovršíte 65 let, můžete při splnění stanovených podmínek (věk, minimální hodnota dokladů) požádat o oba typy příspěvku na pohybové aktivity.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

U příspěvku na pohybové aktivity je stáří dokladu posuzováno podle posledního vystaveného dokladu.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.